V Poľsku sa uskutočnil kongres o Panne Márii Pomocnici

(Sokołów Podlaski, Poľsko, 25. septembra 2013) – 21. septembra sa uskutočnil štvrtý kongres Márie Pomocnice kresťanov v saleziánskej farnosti svätého Jána Bosca v Sokołów Podlaski vo varšavskej provincii. Názov kongresu bol „Mária, Tebe dôverujeme“. Zúčastnilo sa ho približne 350 ľudí z rôznych oblastí saleziánskej rodiny a odlišných častí krajiny.

Kongres sa začal predstavením všetkých pozvaných hostí, nasledoval spev Totus Tuus, hymny šiesteho medzinárodného kongresu Márie Pomocnice kresťanov (Čenstochová, 2011). Omši o 10:30 predsedal vikár, don Przemysław Solarski, kázal don Janusz Zdolski, koordinátor Asociácie Márie Pomocnice kresťanov v pilskej provincii.

Druhá časť kongresu, moderovaná donom Piotrom Przesmyckým sa konala v hale saleziánskeho inštitútu. Zahŕňala niekoľko príhovorov a svedectiev Dcér Panny Márie Pomocnice kresťanov a saleziánov. Sestra Teresa Zegzuła hovorila o založení Inštitútu FMA ako prejave vďačnosti dona Bosca Panne Márii. Sestra Janina Stankiewiczová hovorila o vzťahu Matky Mazzarellovej k Panne Márii, téma sestry Anny Świątekovej bola o mariánskej oddanosti sestry Laury Meozziovej, sestra Hanna Lewická predniesla multimediálnu prezentáciu s názvom „Pamiatka vďačnosti“.

Don Stanisław Stachal, farár v hosťujúcej farnosti, hovoril o oddanosti mesta Našej Pani. Don Dariusz Matuszyński, riaditeľ saleziánskej školy a direktor komunity a sestra Hanna Frąckiewiczová, predstavená komunity FMA, prediesli históriu saleziánskej práce v Sokołów Podlaski.

Každý z účastníkov dostal brožúru so všetkými príhovormi z kongresu na voľné šírenie ďalšiemu publiku. Kongres sa skončil záverečným požehnaním, ktoré udelil don Solarski a pozvaním na nasledujúci kongres v máji 2014 do svätyne Márie Pomocnice kresťanov v Rumii.

2013 09 25 ANS Kongres

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.