V Poľsku si pripomenuli sviatok Dominika Savia festivalom pre mladých

(Krakov, Poľsko, 22. mája 2013) – V dňoch 10. – 12. mája sa asi tisíc mladých ľudí zo saleziánskych stredísk z celého Poľska zúčastnilo na 21. ročníku osláv s názvom Savionalia. Nechýbali ani mladí rímskokatolíckeho rítu z Ukrajiny, ktorá od septembra 2012 patrí pod krakovskú provinciu. Podujatie Krakovčania organizujú každoročne pri príležitosti sviatku Dominika Savia.

2013 05 21 ANS Savionalia1

Heslo pre tohtoročný festival bolo inšpirované témou druhého ročníka príprav na dvojsté výročie narodenia dona Bosca: „Výchova je vecou srdca“. Mladí sa zapojili do rôznych akcií: divadelný a filmový festival s workshopmi pre hercov, výstava Bosco Photo, hry pre deti, súťaže založené na snoch dona Bosca, tance, skupinové práce. Nechýbala možnosť modlitby: omša, adorácia, spovede, modlitba na tému „Boh ako vychovávateľ“ a tradičné saleziánske slovko na dobrú noc.

2013 05 21 ANS Savionalia3

2013 05 21 ANS Savionalia2

Mladé hudobné skupiny sa predstavili na pódiu, ktoré špeciálne postavili na ihrisko. Hlavnou atrakciou bol koncert kapely Strona B, ktorý vysielali aj na provinciálnej webovej stránke.

V nedeľu, sviatok Nanebovstúpenia a zároveň posledný deň festivalu, bol program zahájený rannou modlitbou a niekoľkými misionárskymi aktivitami, ktoré boli zamerané na rozvoj výchovy. Počas omše, ktorú slávil vikár provinciála, don Adam Paszek, boli vyslaní misijní dobrovoľníci. Vo svojej kázni poukázal na liturgický sviatok a Dominika Savia ako vzor pre všetkých, ktorý sa chcú dostať do neba.

Savionalia 2013 sa skončila predstavením víťazov v jednotlivých súťažiach.

2013 05 21 ANS Savionalia4

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.