V ponoviciáte otvorili nový akademický rok

(Žilina, 19. septembra 2014) – V žilinskom saleziánskom ponoviciáte otvorili v utorok, 16.9. slávnostným vzývaním Ducha Svätého akademický rok 2014/2015. Slávnosti, ktorej predsedal provinciál don Jozef Ižold, sa zúčastnili aj vyučujúci, spolubratia a pozvaní hostia.

Najpočetnejšia časť saleziánskej komunity v Žiline pozostáva z jedenástich mladých saleziánov – študentov filozofie a z ich troch formátorov pod vedením dona Jozefa Skalu. Najvýznamnejšími novinkami v novom roku sú prítomnosť dvoch študentov prvého ročníka zo susednej českej saleziánskej provincie, a tiež premiérový tretí ročník. Väčšina ponovicov študuje okrem filozických predmetov aj sociálnu prácu s deťmi a mládežou na Inštitúte sv. Jána Bosca, ktorý sídli v žilinskom saleziánskom dome a patrí pod VŠZaSP sv. Alžbety, aby si tak zvýšili kvalifikáciu pre svoje povolanie vychovávateľov.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.