V Poprade na Dňoch spirituality hovorili o pedagogike povolaní i o rodinnej misijnej skúsenosti

(Poprad 30. októbra 2018) – „Stretnúť sa ako rodina, modliť sa, poznávať sa a prehĺbiť tému o povolaniach.“ S týmto cieľom sa na posledný októbrový víkend zišlo do popradského Hotela Satel približne 150 členov saleziánskej rodiny zo všetkých kútov Slovenska. „Bol to požehnaný víkend, bola dobrá atmosféra a okrem náučných vecí boli aj pekné svedectvá, ktoré sa dotkli srdca“ zhodnotil don Pavol Grach SDB, delegát pre saleziánsku rodinu na Slovensku a vedúci organizačného tímu tohtoročných Dní saleziánskej spirituality.

Fotogaléria z podujatia

2018 10 30 dss1

Podujatie organizujú raz za dva-tri roky zložky saleziánskej rodiny, ktorá je na Slovensku počtom veľmi bohatá, s cieľom byť spolu, spoznávať sa, modliť sa a prehlbovať si niektoré špecifické témy svojej spirituality. Tohtoročný program bol zameraný na tému povolaní, „chceli sme túto tému ešte lepšie prepojiť medzi rodinami a zasvätenými, napokon sme zostali pri dokumente Nové povolania pre novú Európu, lebo je to síce dávny dokument ale veľmi bohatý a zaujímavý pre pedagogiku povolania,“ vysvetlil don Grach. Téme venovali účastníci celé sobotné dopoludnie, pričom sa venovali aj piatim konkrétnym prvkom pedagogiky povolania.

2018 10 30 dss2

Sobotné popoludnie patrilo duchovnej kultúre, po návšteve na Spišskej Kapitule, kde účastníkov pozdravil aj spišský biskup Mons. Štefan Sečka, prežili účastníci pekný večer vďaka divadelnému predstaveniu „V Betánii“, ktoré pripravila saleziánka spoluprcovníčka Mgr. Mária Smoleňová s mladými zo strediska Košice – Tri Hôrky.

2018 10 30 dss3

2018 10 30 dss4

Na programe boli celý víkend prítomní aj provinciál saleziánov don Jozef Ižold SDB, provinciálka sestier saleziánok sr. Monika Skalová FMA, provinciálny koordinátor saleziánov spolupracovníkov Peter Kvas a tiež generálna predstavená Dobrovoľníčok dona Bosca.

Delegátka FMA pre saleziánsku rodinu sr. Marta Peťková o víkende povedala: „Charakterizovala by som tieto dni tromi slovami rodinnosť, podstatnosť a jednoduchosť.“ Ako silné momenty, ktoré sa dotkli srdca, označil don Pavol Grach aj nedeľné dopoludnie, kedy „ľudia, ktorí boli na saleziánskych misiách, sa podelili o to, ako mladí ľudia cez misie, misijnú dobrovoľnícku skúsenosť objavujú cesty svojho života. A tiež rodina Balčáková z Prešova (na foto nižšie – pozn.red.), rodičia sú saleziáni spolupracovníci a majú štyri deti, a celá rodina išla na šesť týždňov na misie a to svedectvo vyrozprávali spoločne, od ich najmladšieho päť či šesť ročného chlapca až po otca. Bolo to naozaj veľmi krásne svedectvo, ako sa ich dotkla táto misia a ako si uvedomili, že tu často máme veľa a nie sme vďační a tam majú málo a vedia byť vďační.“

2018 10 30 dss5

V programe zameranom na povolania napokon nechýbala ani modlitba s bl. Titusom Zemanom, mučeníkom pre duchovné povolania. Jeho relikviu mali účastníci počas celého víkendu medzi sebou.

Rastislav Hamráček SDB, foto: Miroslav Šutka

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.