V Poprade zaostrili počas víkendu na povolania

(Poprad, 29. marca 2018) – Tretí marcový víkend sa v saleziánskom noviciáte v Poprade uskutočnila tzv. VOP-ka. Víkendovka o povolaní sa niesla v duchu hesla "Časom všetko pochopíš".

O program pre účastníkov sa postarali miestni novici a ich formátori. Saleziáni ponúkli každý deň jednu prednášku na tému sna dona Bosca z deviatich rokov. Novici ju zasa dopĺňali rozprávaním o svojej ceste a hľadaní Boha v ich živote.

Informoval: Dominik Honěk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.