V Prešove zorganizovali u saleziánov prímestský tábor pre deti z Ukrajiny

(Prešov, 26. júla 2023) – V dňoch 10. – 21. júla sa počas dvoch týždňov uskutočnil mini prímestský tábor pre 60 detí z Ukrajiny. Mladí, ktorí boli ochotní venovať svoj čas a energiu iným, animátorskou pomocou prispeli k lepšiemu prežitiu celého tábora.

Každý deň deti začínali slovkom do dňa, po ktorom nasledovala modlitba. Okrem programu, ktorý sa venoval duchovnému rozvoju, neváhali organizátori zapojiť aj športový. Medzi obľúbené pohybové aktivity detí nepochybne patrili turnaje, štafety či klasické papierikové behačky. Čas siesty, tak ako na každom tábore, mohli mladí vyplniť tancami a rôznymi dielňami. Tie ponúkali možnosť vymodelovať si niečo z hmoty, namaľovať tričká, postaviť lego alebo zahrať nejaký šport.

Keďže dobrodružstvo a výlety nesmú chýbať na žiadnom tábore, jeden výlet a nezabudnuteľný zážitok z tábora si odniesli aj ukrajinské deti. Po adrenalínovom výstupe na Borkút sa všetci vybrali zdolať aj lanové dráhy v Prešove, kde pod vedením inštruktorov odvážne prekonali všetky horolezecké prekážky.

Počas celého tábora deti, ale aj animátorov sprevádzala téma samotného dobrodružstva, kde dvaja bratia pomocou čarovného teleportu spolu precestovali celý svet.

Zdroj: salezianipresov.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.