V Prestavlkoch oslávili rok „uja Janka“

(Prestavlky, 29. septembra 2021) – V rodisku saleziána Jána Beňu sa 25. septembra uskutočnila spomienka na jeho 100. výročie narodenia, 80. výročie prvých rehoľných sľubov, 70. výročie kňazstva a 15. výročie jeho smrti.

Oslavy sa zúčastnilo asi 20 kňazov a okolo 150 priaznivcov uja Janka, ako ho familiárne nazývali i nazývajú podnes. Celú slávnosť otvoril vdp. Jozef Gallovič, ktorý privítal prítomných a zvýraznil niektoré črty dona Beňu.

Svätej omši predsedal zástupca provinciála saleziánov don Jozef Luscoň SDB a homíliu predniesol vdp. Roman Stachovič. Vo svojom príhovore vyzdvihol odvahu a tvorivosť Jána Beňu, jeho pružnosť na znamenia čias a načúvanie výzvam Svätého Otca. Zároveň rozvinul niektoré myšlienky pápeža Františka, ktorý na pastoračnej návšteve Slovenska zanechal veľa aktuálnych výziev pre dnešné časy.

Po skončení svätej omše sa prítomní pomodlili ruženec pri hrobe dona Beňu a presunuli sa do Kultúrneho domu, kde slávnosť pokračovala agapé a kultúrnym programom. Jeho súčasťou bola videoprojekcia o živote dona Beňu a mnohí vyslovili svedectvá a zážitky s ujom Jankom.

Slávnosť spríjemnil hudobný výkon chlapčenskej zostavy. „Ďakujeme Pánu Bohu, že sme sa mohli po dlhšom čase takto spolu zísť, ďakovať ujovi Jankovi za sprevádzanie životom a zaspomínať si na krásne spoločne prežité chvíle,“ zneli vyjadrenia účastníkov spomienkového stretnutia.  

Informoval: Jozef Luscoň SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.