V Rajci vystavujú „iskričky krásy“ od Andreja Paulinyho

(Rajec, 8. októbra 2019) – V nedeľu 6. októbra bola vo Výstavnej sieni radnice v Rajci otvorená mesačná výstava venovaná výberu grafických diel dona Andreja Paulinyho SDB, rajeckého rodáka (1925 – 2005). „Týmto podujatím sa pripravujeme na 95. výročie jeho narodenia, ktoré bude v marci,“ uvádzajú organizátori.

Príhovor na vernisáži a zároveň otvorenie výstavy viedla historička umenia pani Alena Piatrová. Vyzdvihla predovšetkým úžasný talent dona Andreja zachytiť detail, najmä z básnického slova svojich priateľov, ako bol napríklad Gorazd Zvonický, Andrej Žarnov, Mikuláš Šprinc a pretransformovať ho do ilustrácií k ich zbierkam. Tieto vychádzali v slovenskom Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme.

Popri ilustráciách vytvoril i množstvo knižných obálok a bol redaktorom mnohých časopisov. „Tvoril s ľahkosťou a veľkou výpovednou hodnotou, i napriek tomu, že grafiku na žiadnej škole neštudoval,“ vyjadrili sa o svojom pedagógovi žiaci dona Paulinyho pán Michael Kaňa a don Štefan Turanský.

Druhá časť výstavy zachytáva fotografie, publikácie a ďalšie materiály, napríklad korešpondenciu s otcom Andrejom, ktorý v jednom liste známemu s pokorou píše: „… ďakujem Pánovi, že som aj týmto spôsobom, skôr ako laik a samouk, mohol priblížiť aspoň trochu Toho, ktorý je KRÁSA ABSOLÚTNA, týmito mojimi iskričkami krásy.“

Výstava potrvá do 4. novmembra 2019.

Informovala: Alena RybárováFoto: Slavomír Kalma

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.