V Ríme ďakovali za dona Titusa

(Rím, Taliansko, 12. októbra 2017) – V utorok 10. októbra sa v Bazilike Sacro Cuore v Ríme uskutočnila ďakovná svätá omša pri príležitosti blahorečenia dona Titusa Zemana. Celebroval ju hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime.

2017 10 12 ANS RIm5

Vyjadriť vďačnosť Pánovi za veľký dar svedectva dona Titusa prišli mnohí spolubratia z komunít v Ríme, z formačných domov, členovia saleziánskej rodiny a obzvlášť asi sto členná skupina pútnikov zo Slovenska.

2017 10 12 ANS RIm

Významné bolo aj miesto, kde sa ďakovná omša odohrávala: Bazilika Sacro Cuore (Božského srdca), kde don Titus 7. marca 1938 zložil do rúk provinciála dona Evarista Francesca Marcoaldiho svoje doživotné sľuby – znak úplného darovania sa, ktorý mal byť spečatený krvou mučeníctva.

2017 10 12 ANS RIm2

Slávnostnej svätej omši predsedal hlavný predstavený, koncelebrovali provinciál z Talianska don Leonardo Mancini, slovenský provinciál don Jozef Ižold, generálny postulátor don Pierluigi Cameroni a vicepostulátor don Jozef Slivoň.

2017 10 12 ANS RIm3

V homílii don Artime opísal udalosť v Bratislave ako silný dar Ducha Svätého a dodal, že jedna z myšlienok dona Titusa, ktoré sa dnes ponúka, je "veriť v Božiu lásku aj v hodine skúšky, bolesti, nepochopenia, vedieť, ako žiť mučeníctvo, ukrytý, v konaní dobra v každodenných povinnostiach a konať ich s láskou." Tiež poukázal, že svedectvo nového blahoslaveného má vysokú relevanciu v prípravách a slávení nasledujúcej synody venovanej téme "Mladí ľudia, viera a rozlišovanie povolania."

2017 10 12 ANS RIm4

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.