V Ríme na kongrese „Mladí a životné rozhodnutia“ vystúpil aj Michal Vojtáš

(ANS, Rím 11. októbra 2018) – „Poľudšťujme, evanjelizujme, vychovávajme a buďme odvážni pri výzvach a návrhoch, lebo Cirkev nás dnes pozýva, aby sme boli ohľadom mladých predvídaví.“ Týmito slovami pozdravil cez videoposolstvo hlavný predstavený don Ángel Fernánedz Artime účastníkov medzinárodného kongresu „Mladí a životné rozhodnutia: výchovné perspektívy“, ktorý sa konal na Saleziánskej pápežskej univerzite (UPS) v Ríme v druhej polovici septembra.

Koordinátorom vedeckej komisie Kongresu bol spolu so sr. Pierou Ruffinatto FMA aj slovenský salezián Michal Vojtáš. Krátko zhodnotil Kongres: „Bol to prvý event organizovaný spolu s Auxiliom (fakulta výchovných vied pod vedením sestier saleziánok – pozn. red.) a v rámci prípravy na Synodu prehĺbil výchovné témy týkajúce sa životných volieb a povolania. Metodológia zahrňovala štyri momenty: pohľad na svet mladých na rôznych kontinentoch, antropologické a teoretické východiská, saleziánsku perspektívu a „best practices“ zo sveta. Bola to výnimočná skúsenosť konfrontácie, spolupráce v rámci saleziánskej rodiny a spoločného premýšľania.“

2018 10 11 ans kongres ups2

Mons. Falabretti, riaditeľ Oddelenia pre pastoráciu mládeže talianskej biskupskej konferencie na Kongrese pripomenul, že aktuálna Synoda sa týka mladých, ale bude hovoriť aj k dospelým a Cirkvi, lebo sa potrebujú naučiť „žiť v prítomnosti, kráčať vedľa mladých, aby sa stali vierohodnými, aby dávali mladým budúcnosť a aby verili, že mladí majú v sebe všetky schopnosti prinášať ovocie a konať veľké veci.“

2018 10 11 ans kongres ups3kardinál Lorenzo Baldisseri

Túto myšlienku podporil aj kardinál Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár Synody biskupov, keď bez okolkov vysvetlil: „Je tu dejinná potreba dospelých s takými kvalitami, ktoré, zdá sa, sú ojedinelé v dnešných časoch.“ Vo svojom príhovore sa zameral na dve výchovné perspektívy ohľadom povolania: sprevádzanie a rozlišovanie. Poukázal, že medzi nimi je vnútorný súvis, lebo „mladých sprevádzame, aby sme ich priviedli k zrelosti, pomohli im stať sa dospelými“. Kardinál tiež objasnil, čo Cirkev očakáva od Saleziánov don Bosca a Dcér Márie Pomocnice: „Formáciu tých, čo sprevádzajú, aby boli schopní kráčať s mladými na ceste rozlišovania povolania.“

2018 10 11 ans kongres ups1

Michal Vojtáš ponúkol na Kongrese tému o evolúcii saleziánskej pedagogiky životných volieb a povolania. „Naznačil som zmeny mentality a navrhol som kľúčové prvky pre výchovu a sprevádzanie povolaní dnes.“ Prezentáciu jeho príspevku je možné si stiahnuť  v plnom znení v taliančine ako PDF.

Podrobnejšie informácie z Kongresu sú k dispozícii na www.giovaniesceltedivita.org.

ANS, rhsdb, foto Lia Maria Pamieri

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.