V Ríme sa stretli generálne rady saleziánov a saleziánok

(Rím, 26. júla 2021) – Spoločné stretnutie v duchu bratstva a vzájomného zdieľania sa uskutočnilo 21. júla v generálnom dome Dcér Márie Pomocnice. Bolo to prvýkrát od generálnej kapituly saleziánov.

Zjednotené rady spoločne slávili Eucharistiu, ktorej predsedal hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime. Vzájomne si poďakovali za dary spoločenstva a bratstva, najdôležitejšie charakteristiky saleziánskej duchovnosti.

V homílii don Artime pozval prítomných zamyslieť sa nad skutočnosťou, že celá história spásy je založená na viere: „Každý deň vidíme jej ovocie zo života našich skutočností; znamenie, že Boh koná zázraky spásy, zmeny a premeny. Skutočná obnova Inštitútu a Kongregácie závisí od viery a od nášho obrátenia vo viere. Autentická viera regeneruje naše poslanie s mladými ľuďmi. ‚Pane, daj nám väčšiu vieru!‘ Oslava kapituly bude zážitkom Ducha Svätého a vďaka našej viere budeme opakovať: ‚Pane, nech sa vo mne splní všetko, čo chceš.‘ Keď dovolíme Bohu byť Bohom, vtedy žijeme vo viere, radosti a nádeji.“

Rodinného ducha bolo cítiť počas celého stretnutia. V rámci večerného programu predstavil radca pre sociálnu komunikáciu don Santos pieseň o Matke Mazzarellovej. Nechýbalo večerné slovko v podaní hlavného predstaveného, ktorý zároveň vyjadril svoju bratskosť smerom ku generálnej predstavenej a celému Inštitútu FMA pri príležitosti blížiacej sa 24. generálnej kapituly.

Don Artime tiež informoval o novinkách, ktoré pripravujú v „Múzeu domu Dona Bosca“ v Turíne. Múzeum by mala obohatiť významná dokumentácia o všetkých zložkách saleziánskej rodiny a o každom zo svätých a blahoslavených, ktorí sú najkrajšou tvárou veľkej saleziánskej rodiny.

Večer skončil výmenou darov a slovami generálnej predstavenej saleziánok. Matka Yvonne Reungoat poďakovala za cestu žitú v synodalite a priala si, aby mohla pokračovať, ako znamenie spoločenstva kongregácie Saleziánov dona Bosca a Inštitútu dcér Márie Pomocnice, zjednotených rovnakou charizmou ako dar pre mladých ľudí z celého sveta.

Zdroj: salezianky.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.