V Ríme sa uskutočnilo spoločné stretnutie generálnych rád saleziánov a saleziánok

(Rím, Taliansko, 24. jún 2014) – 19. júna sa v materskom dome sestier FMA uskutočnilo tradičné stretnutie Generálnych rád saleziánov a Dcér Márie Pomocnice kresťanov. Zvyčajne sa stretávajú dvakrát do roka, aby si mohli neformálne zdieľať skúsenosti a iniciatívy. Pre hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho to bolo prvé takéto stretnutie.

Ako zvyčajne v tomto období roka, obe rady sa momentálne venujú plánovaniu aktivít. Už niekoľko rokov táto práca začína spoločným stretnutím, ktoré sa ukázalo ako užitočný spôsob spoznávania sa, budovania spoločenstva a výmeny skúseností.

2014 06 25 ANS FmaSdb2

Stretnutie sa začalo pozdravom dona Artimeho s Matkou Yvonne Reungoatovou a jej radou. Ústredná téma reflexií vyplývala z Generálnych kapitúl: 27. Generálnej kapituly saleziánov, ktorá sa práve skončila, a z 23. Generálnej kapituly sestier, ktorá sa začne v septembri. Prezentovali závery saleziánskej kapituly a pracovný dokument kapituly Dcér Márie Pomocnice kresťanov, obzvlášť sa sústredili na „Výzvy a Perspektívy“, ktoré predstavili don Natale Vitali, radca pre región Južná Amerika a sestra Chiara Cazzuola, moderátorka nadchádzajúcej kapituly.

Neskôr don Francesco Cereda, vikár hlavného predstaveného, a sestra Piera Cavagliá, generálna sekretárka, predstavili hlavné udalosti počas dvojstého výročia narodenia dona Bosca, ktoré ovplyvnia obe kongregácie. Po večernej modlitbe a slovku na dobrú noc hlavného predstaveného zakončili stretnutie spoločným stolovaním.

2014 06 25 ANS FmaSdb1

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.