V Ríme sa začali 33. Dni spirituality saleziánskej rodiny

(ANS, Rím 16. januára 2015) – „Buďte skutočne vítaní v tomto vašom dome, ktorý je a chce zostať spoločným domom, „povedal don Ángel Fernández Artime, hlavný predstavený saleziánov, na otvorení tohtoročných Dní spirituality saleziánskej rodiny v Ríme. Ich témou je Heslo na tento rok: „Ako don Bosco, s mladými a pre mladých.“ Na podujatí súmedzi takmer 400 účastníkmi prítomní aj zástupcovia zo Slovenska.

Hlavný predstavený dal pre tohtoročné Dni ako cieľ, aby saleziánska rodina mala ako prioritu „spoločne rozmýšľať, spoločne plánovať, spoločne pracovať a spoločne sa modliť,“ a to všetko pre mladých.

Po pozdravoch hneď začal samotný program prvým okrúhlym stolom na tému: ako don Bosco, charizma evanjelizácie. Don Buccellato povedal, že je to charizma otvorená pre odovzdávanie sa iným; hovorilo sa aj o pedagogicko-misijnom rozmere charizmy, a zaznel aj citát od sv. Jána Pavla II., že „kresťanská výchova je predovšetkým cesta lásky, služba spolupráce s Bohom, je to citlivé konanie materstva Cirkvi.“ Nasledovala prezentácia videa o saleziánskej rodine a všetkých jej zložkách. Pred účastníkov potom vystúpil mladý grafik Luca Pontassuglia, autor plagátu k Heslu, a vyznal sa, že najviac sa ho dotýka skutočnosť dona Bosca, „ktorý sa nachádza medzi tými mladými na mieste bez ochrany, v riziku, a je tam len preto, aby ich sprevádzal. A s mladými dáva výzvu pre svet.“

Záver prvého dňa patril večernému slovku hlavného predstaveného. Don Artime zdôraznil, že to, čo všetkých v saleziánskej rodine zjednocuje, je Ježiš Kristus, a druhá os, okolo ktorej sa táto rodina točí, sú mladí.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.