V Ríme zomrel prof. Klement Poláček SDB

20170303 zomrel klement polacek(Rím, 3. marca 2017) – Na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme v piatok 3. marca 2017 v dopoludňajších hodinách zomrel vo veku 87 rokov slovenský salezián kňaz Klement Poláček. Bol emeritným profesorom Fakulty výchovných vied, psychológom i publicistom.

20170303 zomrel klement polacek novoknazDon Klement Poláček sa narodil 6. októbra 1929 v Černíku ako piate zo šiestich detí. Rodičia, tak ako prevažná časť občanov v obci, sa zaoberali poľnohospodárstvom a najmä vinohradníctvom. Otec bol veľmi bohabojný a hlboko veriaci človek. V rokoch 1927 až 1932 bol aj obecným richtárom. Po ľudovej škole v rodisku Klement študoval na biskupskom gymnáziu v Trnave, kde sa stretol aj s Titusom Zemanom ako s profesorom chémie. V roku 1945 po piatej triede vstúpil do noviciátu v Hronskom sv. Beňadiku, kde 16. augusta 1946 zložil prvé rehoľné sľuby. Po troch rokoch ich obnovoval v Šaštíne. Po internovaní s rehoľníkmi v Podolínci v apríli 1950 bol v lete prevelený na Priehradu mládeže pri Púchove. V apríli 1951 bol účastníkom tretej výpravy Titusa Zemana. Držal sa pri ňom a len až takmer pod poslušnosťou ho Titus prinútil odísť čím prv do bezpečia, predtým, než väčšinu skupiny štátna moc pozatýkala. Klement sa potom dostal cez hranice vo veľkej výprave, ktorú začiatkom decembra 1951 zorganizoval František Reves. V Rakúsku ako mladý salezián doštudoval v Linci filozofiu, 31. júla 1953 zložil večné sľuby a po teológii a kňazskej vysviacke 1. júla 1957 (na fotke vľavo) študoval ešte pedagogiku na Saleziánskom pápežskom aténeu. Tam v roku 1962 dosiahol doktorát. Od roku 1967 až do svojej smrti pôsobil na Saleziánskej pápežskej univerzite v Ríme ako profesor psychológie. Do rodnej obce sa vrátil v čase politického odmäku v roku 1969. Vtedy slúžil v Černíku i svoju primičnú svätú omšu. Pokiaľ sa mu dalo, takmer pravidelne raz do roka navštevoval rodnú obec, kde sa tešil veľkej úcte.

20170303 zomrel klement polacek1948TrnavaKlement Poláček (v strede) ako saleziánsky asistent v Trnave, asi r. 1947-48. 

Don Klement Poláček odišiel do večnosti vo veku 87 rokov života, z čoho 70 rokov bol saleziánom takmer 60 rokov kňazom. Podľa želania príbuzných bude pochovaný v rodnej obci.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Nech odpočíva v pokoji.

rhsdb, foto: archív SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.