V Rožňave sa uskutočnil deviaty ročník Cyklocrossu

(Rožňava – sídl. Juh, 1. októbra 2014) – Poslednú septembrovú sobotu mladí animátori a dobrovoľníci Domky, strediska Rožňava zorganizovali v poradí už deviate cyklistické preteky pre chlapcov od deväť rokov s názvom Cyklocross.

Podujatie, na ktoré sa prišlo pozrieť viac než 100 ľudí, sa začalo prezentáciou 21 pretekárov. „Trať bola oproti minulému roku ťažšia, lebo tam bolo blato – a to veľa blata,“ povedal účastník Marek.

Kým sa pretekári snažili umiestniť na dobrých miestach a získať pohár, ostatní účastníci súťažili tiež. Bolo pre nich pripravených šesť stanovíšť, na ktorých si otestovali nielen svoju šikovnosť a rýchlosť, ale aj zručnosť. „Najviac sa nám páčilo zatĺkanie klincov do dreva a vytláčanie z kruhu,“ povedali súrodenci Kamil a Dorka.

Po ukončení pretekov nasledovalo vyhodnotenie troch súťažných kategórií. Prvé miesta obsadili Nikolas Németh v prvej kategórii, Dávid Dani v druhej a Maroš Ziman získal prvenstvo v tretej kategórii. Na záver čakala účastníkov štedrá tombola.

Mariana Michalková

Zdroj: www.roznava.domka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.