V Rožňave vysvätia saleziána spolupracovníka za trvalého diakona

(Rožňava 6. decembra 2013) – Pán Rafael Ambros (61) prijme v sobotu 7. decembra v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave posvätný rád trvalého diakonátu. Vysviacku mu udelí rožňavský biskup Mons. Vladimír Filo.

Saleziánska rodina ho sprevádza modlitbou vďačnosti a prosby o požehnanie jeho ďalšieho apoštolátu pre dobro mladých a Cirkvi na Slovensku.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.