V Sabinove slávnostne ukončili rekonštrukciu strediska

(Sabinov 31. mája 2013) – Keď Panna Mária Pomocnica pomáha, tak sa pod jej záštitou dejú veľké zázraky. A zázraky sa dejú aj v sabinovskom stredisku, kde sa saleziánska rodina rozhodla spojiť oslavu jej sviatku so slávnostným otvorením obnoveného strediska.

V nedeľu 26. mája boli dôvody na oslavu v Sabinove hneď dva. Tak ako každý rok sa v stredisku konala veľká oslava sviatku Panny Márie Pomocnice, ktorá je jeho patrónkou. Tento rok však mala nový nádych. V nedeľu sa pri tejto príležitosti zišla v stredisku celá saleziánska rodina, mnoho detí a saleziánskych sympatizantov, aby spoločne prežili príjemné popoludnie, ktoré bolo požehnané vo všetkých smeroch.

Samotný program začal slávnostným prestrihnutím pásky a vstupom hostí do areálu obnoveného strediska. Radosť sa prejavila aj spoločným spevom a potleskom, po ktorom nasledoval príhovor dona Paľa Michalku, ktorý poďakoval v prvom rade Pánu Bohu, pracujúcim dobrovoľníkom, Panne Márii Pomocnici a všetkým sympatizantom za pomoc pri realizácii celého projektu.

Následne sa začal program, v ktorom si každý našiel to svoje. Pre tých najmenších mali animátori pripravené rôzne stanovištia, kde bol každý úspech odmenený saleziánskou menou a deti si tieto peniažky menili v šope za hotové ceny. Ihrisko bolo plné detí, úsmevu, behu, kriku, radosti. Hneď vedľa, v záhrade saleziánskeho domu, kde sa vyhradilo miesto pre občerstvenie a posedenie, vládla príjemná atmosféra stretnutí spolupracovníkov a hostí, pohody a povzbudivých rozhovorov.

V tento slávnostný deň sa všetci hostia zoznámili s novou obnovenou tvárou strediska. Po podporení projektu a mesiacoch usilovnej práce dobrovoľníkov sa obnova strediska pomaly dostala do cieľa. Vďaka programu SPPoločne sa podarila obnoviť fasáda strediska, vymeniť trávnik a nainštalovať zavlažovací systém, opraviť chodník pri vstupe aj okolo strediska, vylepšiť ozvučenie v herni a v neposlednom rade postaviť nové detské ihrisko, ktoré sa už v nedeľu tešilo veľkému záujmu tých najmenších a ich rodičov. Všetky tieto úpravy majú veľký význam pre ďalšie akcie a aktivity, pretože skvalitnili priestory strediska, ktoré sa stali atraktívnejšími pre deti a mladých.

Záver oslavy bol spoločným poďakovaním Panne Márii Pomocnici za jej pomoc, a to prostredníctvom spoločnej modlitby svätého ruženca. Na záver sa ešte všetkým prihovoril náš saleziánsky direktor a predsedníčka Domky Lýdia Ondrejkovová.

Don Bosco celý život s láskou vravel: „Dôverujte Panne Márii a uvidíte, čo sú zázraky!“ a tak počas svojho života zažil mnoho veľkých zázrakov. Aj my chceme vydať svedectvo, že Pomocnici sa dôverovať oplatí a poďakovať jej. Ďakovať za každé dieťa, animátora, saleziána, spolupracovníka, sympatizanta, pomoc pri realizácii projektu, ale aj každú pomoc a všetky milosti. v neposlednom rade aj za rozprestretý plášť nad strediskom, na ktoré v nedeľu nepadla ani kvapka dažďa. Dôverujme a uvidíme malé aj veľké zázraky.

Informovala: Saleziánska rodina zo Sabinova

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.