V Šelpiciach odhalili pamätné tabule dvom významným saleziánom

(Šelpice, 7. júla 2014) – Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda 5. júla v Šelpiciach slávnostne odhalili a požehnali pamätné tabule dvom rodákom, významným osobnostiam a saleziánom – donovi Heribanovi a donovi Nádaskému. Počas svätej omše, ktorú celebroval miestny správca farnosti vdp. František Mrkva a koncelebroval i kázal bývalý provinciál saleziánov don Karol Maník, kazateľ predstavil tieto dve osobnosti a ich nasadenie pri ohlasovaní Krista, šírení kresťanstva a prínos pre vedu a kultúru. Po svätej omši nasledovalo požehnanie tabúľ, ktoré sú umiestnené na priečelí kostola.

 

Jozef Heriban, biblista a vedec svetového mena sa narodil 7.5.1925. V roku 1943 vstúpil do saleziánskeho noviciátu v Hronskom Svätom Beňadiku,  kde o rok zložil prvé rehoľné sľuby. V roku 1950 po zlikvidovaní kláštorov komunistickým režimom sa mu podarilo ujsť do zahraničia, kde potom študoval teológiu a bol vysvätený za kňaza v Turíne 1.7.1955.  Pokračoval v štúdiu biblických vied v Ríme, odkiaľ ho potom predstavení poslali  vyučovať biblické vedy do Japonska, kde horlivo pôsobil ako misionár takmer 20 rokov. V roku 1976 sa vrátil do Ríma a začal pôsobiť na Pápežskej saleziánskej univerzite. Obhájil doktorskú prácu, prednášal a publikoval. Zomrel v Ríme 16.4.2009.  Jeho telesné ostatky boli prevezené na Slovensko a pochovaný  bol v rodnej obci.

 

Augustín Nádaský, pedagóg a jeden z najväčších odborníkov na slovenskú literatúru sa narodil 2.10.1930. Do saleziánskeho noviciátu vstúpil v roku 1946. Prvé rehoľné sľuby zložil 9. augusta 1947. Po zatvorení kláštorov aj on ušiel v roku 1952 cez Moravu a Rakúsko do Talianska, kde pokračoval v štúdiu teológie a 1. júla 1959 bol vysvätený za kňaza. Pôsobil v Turíne a v San Begnino Canavese. Odtiaľ odišiel do Ríma, kde  pomáhal založiť Ústav sv. Cyrila a Metoda a hlavne Slovenské gymnázium Antona Bernoláka, na ktorom bol 12 rokov školským radcom (od roku 1964) a počnúc rokom 1976 dvadsaťpäť rokov jeho riaditeľom. Vyučoval slovenčinu, nemeckú literatúru, dejepis, zemepis, taliančinu a filmológiu. Okrem toho pripravoval vo Vatikánskom rozhlase slovenské vysielanie. Na Slovensko, do Šaštína sa vrátil v roku 1991, kde pomáhal založiť Gymnázium sv. Jána Bosca, ktorého bol istý čas aj riaditeľom.  Až do svojej smrti, 6.8.2008, pôsobil v Šaštíne, kde je aj pochovaný.

Informoval Karol Maník SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.