V Španielsku vznikol nový obraz dona Bosca – v okne jeho izby

(Alicante, 20. mája 2020) – Počas týždňov izolácie sme mnohokrát počuli, že teraz je vhodné obdobie vrátiť sa k činnosti, na ktorú sme nemali čas, alebo dokončiť úlohu, ktorú sme odložili na neskôr. Do takejto činnosti sa pustil David Pastor Corbí, umelec z Alicante, ktorý nedávno dokončil dielo, ktoré mal na mysli dvadsať rokov: portrét dona Bosca v okne jeho izby na Valdoccu.

Dejiny tohto portrétu siahajú doslova do minulého storočia. „V roku 1999 som maľoval dosť veľkú nástennú maľbu pre svätyňu Panny Márie Pomocnice kresťanov v Alcoy (Alicante), kde som prednášal hodiny sochárskeho umenia,“ vysvetľuje umelec a dodáva: „Vtedajší direktor Pasqual Lluch mi povedal, že predstavený niekdajšej provincie Valencia, David Churio, chcel, aby som, keď budem mať čas, namaľoval obraz dona Bosca.“

„Dlho som o tom premýšľal a rozhodol som sa predstaviť dona Bosca v jeho izbe na Valdoccu, ako sa pozerá von, cez okno s malebnými a charakteristickými zelenými maľovanými okenicami,“ pokračuje David Pastor. „Rozhodol som sa, že ich namaľujem tak, ako keby nikdy neboli zatvorené, a tým, že sú stále otvorené, nepriaznivé počasie silno zanechalo svoju stopu.“ A toto je jeden z najsymbolickejších detailov tohto diela.

Dielo Davida Pastora zachytáva pedagogický model dona Bosca v niekoľkých významných detailoch. „Chcel som ho predstaviť obklopeného knihami, ktoré symbolizujú intelektuálnu úlohu, výchovu ako základ formácie mladých v Oratóriu,“ vysvetľuje. „Ďalej sú tu prítomné pracovné nástroje, ktoré sa týkajú manuálnej práce a odbornej prípravy. Chcel by som tiež povedať o tých žonglérskych loptičkách, ktoré don Bosco drží v ruke: vzťahujú sa na rozptýlenie, zábavu a predstavenia, ktoré vždy súviseli so sociálnou a integrálnou výchovnou prácou saleziánov,“ hovorí maliar.

Črty tváre dona Bosca navyše vyjadrujú život darovaný mladým: „Tento pohľad dona Bosca bol tým, čo som chcel sprostredkovať, na čo mi poslúžila jedna zo zachovaných fotografií svätca. Je to skúsený, prenikavý pohľad, formovaný množstvom vykonanej práce i tej, ktorú ešte treba vykonať; je v ňom mnoho sily, napriek rokom, ktoré ho ťažia,“ dodáva.

Posledná tvorivá fáza práce sa časovo zhodovala s pandémiou. Z tohto dôvodu jej umelec chcel dať nový význam. „Keď prišiel okamih obmedzenia pohybu kvôli Covidu-19, táto zelená roleta zmenila svoju symboliku; stala sa miestom nádeje a dôvery v budúcnosť, zatiaľ čo knihy, žonglérske loptičky a pracovné nástroje sa stali vzorcom správania."

ANS, OnMisdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.