V Taliansku vyšiel oficiálny životopis Titusa Zemana

(Turín 11. mája 2017) – "Cez rieku, smerom k záchrane" je názov oficiálneho životopisu budúceho blahoslaveného saleziánskej rodiny, mučeníka Titusa Zemana. Kniha vyšla na začiatku mája v turínskom saleziánskom vydavateľstve ElleDiCi ako súčasť prípravy saleziánskej rodiny na blahorečenie dona Titusa, ktoré bude 30. septembra. Slovenský preklad životopisu pripravuje vydavateľstvo Don Bosco v najbližších mesiacoch.

2017 05 11 tz zivotopis

Oficiálny životopis pripravila Lodovica Zanet, ktorá spolupracovala na procese blahorečenia dona Titusa počas rímskej fázy a je spoluautorkou dokumentu Positio – o mučeníctve slovenského Božieho služobníka. Publikáciu pripravila na základe podkladov tohto dokumentu. Kniha na 264 stranách zahŕňa aj fotografickú prílohu a čitateľom ponúka nielen prehľad bolestných etáp života dona Titusa, ktorý pre lásku k viere a slobode zaplatil cenu utrpenia a ponižovania, ale pomáha aj pochopiť jeho vnútornú cestu až po dozretie rozhodnutia ponúknuť za spolubratov obetu života.

Nový, oficiálny životopis zahŕňa presné citácie z dokumentov procesu blahorečenia vrátane niektorých svedectiev a dokumentov z archívov. Vydavateľstvo Don Bosco sa pri preklade textov opiera o odbornú skúsenosť spolupracovníkov z procesu blahorečenia.

rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.