V Trnave na Kopánke posvätili zrekonštruovaný kostol

(Trnava, 9. júna 2022) – Predposledný májový víkend sa v saleziánskom stredisku na Kopánke niesol v duchu veľkých osláv. Trnavčanov spojila posviacka obnoveného Kostola Panny Márie Pomocnice, oslavy 80. výročia prítomnosti saleziánov na tomto mieste a sviatok Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorej je kostol zasvätený.

Slávnostná liturgia za účasti svätiteľa, Mons. Jána Oroscha, generálneho vikára vdp. Petra Šimka, kancelára kúrie vdp. Dušana Kolenčíka, provinciála saleziánov dona Petra Timka, provinciálneho vikára dona Petra Jacka, domácej komunity saleziánov a množstvom vericich, sa začala privítaním celebranta a odovzdaním kľúča od chrámu.

Svätá omša požehnania obnoveného chrámu pokračovala vo vnútri kostola slávnostným požehnaním nielen prítomných veriacich, ale aj stien kostola. Pred čítaním lekcií otec arcibiskup modlitbou s evanjeliárom v ruke prosil, aby v tomto chráme bez prestania zaznievalo Božie slovo, objasňovalo Božie tajomstvo a dalo v Cirkvi spásu. Po homílii otec arcibiskup pomazal a posvätil nový oltár Kostola Panny Márie Pomocnice. Do čela oltára boli vložené relikvie blahoslaveného Titusa Zemana.

Na záver svätej omše, po krátkej adorácii bola Eucharistia vložená do pripraveného nového bohostánku. Celebrantovi a svätiteľovi ďakoval za dar posväteného kostola don Peter Kvašňovský, správca kostola. Slovo dostal aj don Peter Jacko, ktorého iniciatívou a nadšením sa prestavba Kostola Panny Márie Pomocnice začala. Saleziáni sú vďační aj za pomoc arcibiskupského úradu, kde niekoľkokrát prišli prosiť o finančné prostriedky na dokončenie stavby, čo – ako povedal otec arcibiskup – si tiež vyžaduje odvahu. Slávnosť požehnania obnoveného kostola sprevádzal zmiešaný zbor saleziánskej farnosti na Kopánke.

Saleziáni na Kopánke dali posviacke nových priestorov kostola šmrnc a ducha poriadnej oslavy: sobotňajšia slávnostná svätá omša s požehnaním kostola bola stredom programu, ktorý sa začal už v piatok mládežníckou svätou omšou na ihrisku. Na svätú omšu bol prinesený aj veľký strom – kmeň ako symbol rastu tohto diela počas 80 rokov prítomnosti saleziánov. Strom bude zasadený na nádvorí ako pripomienka tejto slávnosti. Po nej nasledoval zábavno-súťažný program.

Aktivity pokračovali aj po posviacke slávnostným spoločným obedom všetkých prítomných. Deti čakalo divadlo Na hojdačke, rodiny si užili súťažno-zábavný program Kopánka pre všetkých. Večer čakalo účastníkov slávnostné otvorenie všetkých priestorov a koncert speváka Bystríka s kapelou.

V nedeľu farnosť oslávila saleziánsky sviatok Panny Márie Pomocnice svätou omšou na ihrisku. Hlavným celebrantom bol don Peter Timko, provinciál saleziánov. Hovoril o zázraku dnešných čias, ktorý sa udial na Kopánke, podobne, ako kedysi zažil don Bosco zázrak na Valdoccu. Slovo „zázrak“ rozdelil na dve slová – ZA ZRAK – čo nás má naučiť pozerať sa očami aj za to všetko, čo sa dialo v pozadí rekonštrukcie.

Poobedie patrilo u saleziánov obľúbenému športu v podobe futbalového turnaja Kopánka cup. Heslom trojdnia posviacky kostola bolo „Kopánka pre všetkých“ – a davy ľudí, ktorí stále prichádzali do priestorov saleziánskeho diela, naplnili toto heslo do bodky.

Ako vníma dar nového posväteného chrámu don Juraj Kovaľ, direktor komunity saleziánov na Kopánke? „Doteraz bol kostol v provizórnych podmienkach, takže to, že sa ho podarilo zrekonštruovať, je ten najväčší dar, aký sme mohli dostať. Celá komunita na Kopánke sa z tohto diela tešila o to viac, že slávime aj 80 rokov príchodu saleziánov na Kopánku. Aj preto sme chceli pripraviť veľkú slávnosť, chystali sme ju tri mesiace. Keďže tu cez víkend bolo na programe množstvo ľudí – aj neveriacich, ktorí videli naše aktivity, hudbu, súťaže, veríme, že sa tento potenciál nového kostola zúročí.“

2022 06 08 TT 10

Zdroj: www.mojatrnavska.sk

Foto: facebook.com/sdbkopanka

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.