V Trnave sa uskutočnilo spomienkové stretnutie na príslušníkov PTP

(Trnava, 15. novembra) – V sobotu 10. novembra 2012 sa v priestoroch saleziánskeho domu v Trnave – Kopánke konalo spomienkové stretnutie na príslušníkov PTP a ich nútené práce. Predchádzala mu svätá omša za príslušníkov PTP v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov, ktorej hlavným celebrantom bol don Ján Malženický SDB, koncelebrovali vdp. Jozef Lefler a don Juraj Kyseľ SDB. Hlavnou myšlienkou homílie J. Malženického bola vďačnosť kresťanským rodičom, ktorí dali svojim synom dar viery a vďaka nemu vytrvali aj v ťažkých skúškach prenasledovania a v Pomocných technických práporoch, ktoré náhle zmenili životy množstvu mladých mužov. 

2012_11_15_spomienka2.jpg

Po svätej omši nasledovali svedectvá bývalých príslušníkov PTP z Trnavy a okolia v sále pod kostolom. Vdp. Jozef Lefler spomínal na práce pri výrube stromov v Mimoni, kam bol povolaný ako bohoslovec z kňazského seminára v Bratislave a na kňazskú vysviacku musel čakať 18 rokov. Don Ján Malženický si zaspomínal na práce v baniach a oceliarňach v Kladne, kde bol ako saleziánsky klerik a na tajnú kňazskú vysviacku, ktorú prijal pred 55 rokmi z rúk tajného biskupa Jána Korca SJ. Ďalší svedok Peter Trebichalský bol narukovaný do PTP krátko po svadbe a kým jeho manželka očakávala potomka, on vykonával poležiačky nebezpečné práce v ostravských baniach. 

2012_11_15_spomienka1.jpg

Na záver sa prihovorili prof. Jozef Šimončič a Milan Mesároš, ktorí boli v PTP ako jezuitskí klerici. Historik J. Šimončič spomenul časté debaty okolo otázky, či bolo PTP viac Božím dopustením alebo Božím riadením. Bolo Božím riadením okrem iného v tom, že sa geniálne premiešal svetský a rehoľný klérus zo všetkých diecéz a reholí v Československu a že sa premiešali Česi i Slováci so svojimi charakterovými vlastnosťami, čím sa skvele dopĺňali. Spomenul tiež, že pre tzv. pétépákov bolo PTP predovšetkým "príučkou pokory: že Boh nepotrebuje nikoho na splnenie svojich zámerov…" Milan Mesároš okrem nútených prác v stavebníctve spomenul aj prevážanie príslušníkov PTP na nákladnom aute s nízkymi bočnicami, z ktorého v zákrute hromadne padali na zem. Stretnutie bolo zakončené modlitbou za zosnulých, kňazským požehnaním J. Malženického a blahoželaním k jeho kňazskému jubileu.

2012_11_15_spomienka3.jpg

informoval Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.