V USA zložili večné sľuby štyria saleziáni

(Haverstraw, 26. augusta 2019) – V sobotu 17. augusta štyria mladí saleziáni Leonard Carlino, Sasika Lokutettige, Ky Nguyen a Craig Spence zložili svoju doživotnú profesiu v mariánskej svätyni v Haverstrawe v New Yorku. Svätej omši predsedal don Timothy Zak, provinciál východnej provincie Spojených štátov (SUE). Na slávnosť prišlo asi 60 saleziánov, rodinní príslušníci, členovia saleziánskej rodiny, exalievi a niekoľko priateľov nových saleziánov. Štyria noví spolubratia pochádzajú zo Spojených štátov (New York a Alabama) a zo Srí Lanky a Vietnamu. Všetci štyria sa pripravujú na kňazstvo a chcú slúžiť Bohu v službe mladým.

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.