V Žiline majú tabuľu nespravodlivo väznení v minulom režime

Na budove saleziánskeho domu na Rajeckej ceste v Žiline bola v piatok 13. júla 2012 odhalená pamätná tabuľa nespravodlivo väzneným pre vieru vo vyšetrovacej väzbe KV ŠtB. Tá bola umiestnená v budove saleziánskeho domu v roku 1949 po násilnom vyvezení saleziánov a zotrvala v nej až do pádu komunistického režimu.
 
Slávnosť sa začala svätou omšou vo farskom Kostole sv. Jána Bosca, ktorej hlavným celebrantom bol žilinský biskup Mons. Tomáš Galis a koncelebrovali don Ján Tocký SDB, administrátor farnosti don Marián Bundzel SDB a vicekancelár Biskupského úradu PhDr. Štefan Žídek za účasti bývalých politických väzňov a ich príbuzných. Obetné dary priniesli Ľudovít Pobeha (odsúdený ako františkánsky klerik) a Milan Dlhý (odsúdený ako saleziánsky klerik).
 
Po svätej omši boli prečítané svedectvá spišského biskupa Jána Vojtaššáka a pápežského preláta Viktora Trstenského, ktorí boli v Žiline väznení v roku 1958 spolu s ďalšími kňazmi Spišskej diecézy. Spomienky sestier vincentiek, ktoré boli v Žiline vo vyšetrovacej väzbe so svojou provinciálnou predstavenou sr. Vincenciou Olšovskou v roku 1951, predniesla sestra Marianna zo Spoločnosti dcér kresťanskej lásky z Nitry. Keďže sa pri vyšetrovaní zastali biskupa Jána Vojtaššáka, museli za trest päť dní iba chodiť alebo stáť, nemohli sedieť ani ležať, z čoho im opuchli nohy.
 
Predseda Oblastnej organizácie Konfederácie politických politických väzňov Slovenska Žilina Andrej Dvorecký si zaspomínal na návštevy svojej sestry Nory Dvoreckej, uväznenej v žilinskej väznici za náboženskú činnosť v Treťom ráde sv. Františka.
 
Najdôležitejším svedkom bol salezián don Ján Tocký SDB, ktorý pochádza zo Žiliny a poznal saleziánsky dom pred rokom 1949, potom v ňom bol vo vyšetrovacej väzbe a po návrate zo zahraničia, kam v roku 1952 emigroval, opäť pôsobí v Žiline. Po odznení svedectiev otec biskup Tomáš Galis požehnal pamätnú tabuľu pri vchode do saleziánskeho domu a na záver sa prihovoril podpredseda KPVS JUDr. Jozef Baník.
 
Nápis na pamätnej tabuli: „Po násilnom zrušení saleziánskeho ústavu v r. 1949 bola v jeho budove umiestnená Štátna bezpečnosť. Vo vyšetrovacej väzbe tam mnohí nevinne trpeli pre vieru, medzi nimi aj biskup Ján Vojtaššák. Na ich pamiatku venuje Konfederácia politických väzňov Slovenska 2012.“
 
120730_tabulazilina1.jpg
 
120730_tabulazilina2.jpg
 
120730_tabulazilina3.jpg
 
120730_tabulazilina4.jpg
 
Text a foto: Peter Sandtner

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.