V Žiline na sviatok dona Bosca zaznel odkaz zosnulého učiteľa z SOŠ

(Žilina, 4. februára 2019) – Oslavy svätého Jana Bosca, otca a učiteľa mládeže, na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline začali už deň vopred spoločnou večeru pre asi 100 študentov ubytovaných na internáte. Pozvané boli aj dievčatá, grafičky, ktoré sa tiež podieľajú na výchove chalanov počas kurzu tanca a spoločenského správania Janko Bosco Cameriere. Ponuke športových aktivít po večeri dominoval hokej.

2019 02 04 zilina-sos-db1

2019 02 04 zilina-sos-db2

V deň osláv sa celá škola stretla v Mestskom divadle v Žiline. Predstavenie občianskeho združenia „Divadlo s myšlienkou“ s názvom „Stačilo by pochopiť…“ nastavilo zrkadlo súčasnej dobe, poukázalo na hodnotu komunikácie a vzťahov, hodnotu života a na to, kam môžu viesť nenaplnené túžby mladých po pozornosti a láske rodičov.

2019 02 04 zilina-sos-db4

2019 02 04 zilina-sos-db5

Svätú omšu na sviatok dona Bosca celebroval direktor žilinského saleziánskeho domu don Pavol Dzivý. „Boh vám chce dať milosti aj skrze dona Bosca, ktorý sa na vás pozerá a teší sa z vás,“ povedal v úvode svätej omše don Dzivý. Počas kázne odovzdal všetkým prítomným odkaz od nedávno zosnulého učiteľa Mariána Kvasnicu: „Povedz chlapcom, aj našim mladým a učiteľom, že večný život je nad všetko. Povedz im, že ich tak ako don Bosco očakávam v nebi“ povedal. Pán Marián Kvasnica sa v nemalej miere zaslúžil na škole o rozvoj odboru stolár. Ako povedal don Dzivý vo svojej kázní, svoje utrpenie počas boja s chorobou obetoval za chlapcov a učiteľov zo školy.

2019 02 04 zilina-sos-db3

Po odovzdaní polročných vysvedčení a odchode chlapcov na prázdniny pozvali saleziáni všetkých zamestnancov na slávnostný obed z príležitosti sviatku dona Bosca. Pohostenie i obsluhu zabezpečili bratia pôsobiaci na škole.

2019 02 04 zilina-sos-db6

2019 02 04 zilina-sos-db7

Záver dňa patril exallievom. Zástupcovia jednotlivých ročníkov bývalých žiakov školy začali stretnutie svätou omšou. Nasledovalo posedenie s pohostením, počas ktorého sa mohli bližšie spoznať. Súčasťou stretnutia boli i informácie z diania na celoslovenskej úrovni, pripravovaného pravidelného stretnutia všetkých bývalých žiakov školy na 1. mája 2019 i plánovaná cesta exallievov do Ruska, s cieľom pomoci slovenskej saleziánskej misii v Jakutskej republike.

text a foto Daniel Imriška SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.