V Žiline sa konala súťaž mladých stolárov

(Žilina, 13. decembra 2013) – Svätý Mikuláš 6. decembra 2013 na SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline obdarúval darčekmi nielen žiakov školy, ale aj účastníkov druhého ročníka súťaže Mladý stolár 2013.  Svoje vedomosti a zručnosti si prišlo zmerať 14 súťažiacich. V teoretickej časti žiaci riešili test pozostávajúci z 20 otázok, ktoré do súťaže zaslali zúčastnené školy. V  praktickej časti dostali za úlohu zhotoviť stolček z masívneho dreva, na ktorého ručnú výrobu mali súťažiaci k dispozícii štyri a pol hodiny. Pri hodnotení sa prihliadalo na BOZP, technologický postup, dodržanie rozmerov a predovšetkým na kvalitu vyhotovenia.

Celkové poradie bolo určené súčtom bodov za teoretickú a praktickú časť. O výsledkoch súťaže rozhodovala trojčlenná porota. Predsedom bol zástupca generálneho sponzora súťaže firmy Nábytkár s.r.o. Matúš Berets, ďalším členom bol zástupca SOŠ drevárskej zo Žiliny Jaroslav Zajaček a zástupca SOŠ sv. Jozefa Robotníka Ľubomír Praznovec. Každú školu reprezentovali dvaja žiaci, ktorí boli hodnotení samostatne a súčasne prebiehala aj súťaž družstiev.

Do súťaže okrem usporiadateľskej školy prijalo pozvanie 6 stredných škôl – SOŠ Považská Bystrica, SOŠ drevárska Žilina, SOŠ stavebná Žilina, SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou, SOŠ Turany a SOŠ drevárska Liptovský Hrádok.

Víťazom súťaže sa stal žiak SOŠ drevárskej Žilina, Jakub Kubaščík, na druhom mieste skončil taktiež žiak tejto školy, Peter Novotný a na treťom mieste žiak zo SOŠ Turany, Marek Vojtkuliak. Celkové hodnotenie stredných škôl dopadlo nasledovne:1. SOŠ drevárska, Rosinská cesta, Žilina2. SOŠ Turany3. SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina

Pri vyhlasovaní výsledkov súťaže bol prítomný predstavený Saleziánov dona Bosca na Slovensku, don  Karol Maník SDB, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil dôležitosť venovať sa robotníckej mládeži v časoch dona Bosca ako i v súčasnosti a taktiež pripomenul potrebu rozvíjať u žiakov hrdosť na stolárske remeslo. Vďaka sponzorom  mohli žiaci bojovať o hodnotné ceny. Srdečná vďaka patrí  generálnemu sponzorovi súťaže, firme Nábytkár z Dolného Kubína, ktorá venovala ceny pre súťaž jednotlivcov a spoločnosti Král s.r.o., ktorá zabezpečila ceny pre súťaž škôl. Poďakovanie patrí i ďalším sponzorom, ktorí do súťaže venovali ceny, firme PCH Lignum s.r.o., Profi Náradie, Fines a AZ Car s.r.o.

Informoval: V. Riško

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.