V Žiline sa stretli slovenskí a českí koadjútori so svojimi provinciálmi

V piatok 3. mája sa koadjútori zišli v žilinskom saleziánskom dome. Z Českej republiky pricestovalo osem koadjútorov spolu s českým provinciálom Martinom Hobzom. Zo všetkých končín Slovenska prišlo pätnásť koadjutorov, spoločne s provinciálom Petrom Timkom a delegátom pre animáciu povolaní Pavlom Drškom.

Saleziáni začali program on-line stretnutím so vzácnym hosťom, bývalým hlavným predstaveným Pasqualom Chávezom, ktorý hovoril na tému identita saleziána koadjútora.

V sobotu sa bratia presunuli do asi 50 km vzdialeného Butkova, kde bol v areáli lomu vztýčený dvanásťmetrový kríž a vybudovaná skalná svätyňa Božieho milosrdenstva. Po prehliadke tohto pútnického miesta slávili saleziáni koadjútori v lese svätú omšu, ktorú celebroval český provinciál.

V rámci poobedňajšieho programu si vypočuli prednášku provinciálneho delegáta pre saleziánsku rodinu Pavla Gracha. Don Grach hovoril o historickom pohľade na saleziána koadjútora z roku 1928, o aspektoch zasväteného života dnes a o saleziánskej pastorácii ako výchove k svätosti včera a dnes. V rámci príhovoru sa vrátil k homílii pápeža Františka, ktorú adresoval zasväteným osobám 2. februára na sviatok Obetovania Pána.

Po večeri koadjútor Láďa Kopřiva pripomenul niektoré životopisné udalosti kardinála Trochtu, ktorý tento rok slávi okrúhle jubileum 50 rokov odchodu do večnosti.

V nedeľu mali bratia oddelené stretnutia, kde každá provincia zvlášť riešila svoje záležitosti. Potom nasledovala svätá omša, ktorú celebroval slovenský provinciál Peter Timko v kaplnke SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline.

Medzinárodné stretnutie ukončili koadjútori spoločným obedom so spolubratmi zo žilinských saleziánskych komunít.

Zdroj: sdb.cz

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.