Väčšina miest v saleziánskej hrobke je prázdna

(Bratislava, 3. novembra 2012) – Mohli sa o tom presvedčiť účastníci modlitbového stretnutia na Ružinovskom cintoríne. Kvôli daždivému počasiu sa približne 50 veriacich potlačilo vo vnútri priestoru, kde je pripravených viac než 50 pohrebných miest pre členov saleziánskej Kongregácie.

Modlitbu viedol don Ján Čapla, farár z farnosti Panny Márie Pomocnice na Miletičovej. Viacerí prítomní prišli schválne kvôli tomu, aby sa spolu so saleziánmi modlili za spolubratov, ktorých vôbec nepoznali. Okrem viacerých mladých a veriacich z farnosti prišli aj zástupcovia saleziánov spolupracovníkov. 

Don Čapla v krátkom príhovore zvýraznil atmosféru týchto dní prepojením Cirkvi putujúcej a trpiacej. „Neschádzame sa na tomto mieste so strachom. Skôr máme možnosť sa v modlitbe pýtať našich zomrelých bratov na ich postoje v otázkach výchovy, viery, voľného času“, vyzval prítomných.

Posledne boli do saleziánskej hrobky prenesené telesné pozostatky spolubrata Jozefa Ďuricu. Profesor Milan Ďurica je jeho synovec. Živo sa zaujímal o strýkov príbeh aj po smrti napriek tomu, že bol pochovaný počas totality v neznámej obci Rúbaň, v okrese Nové Zámky. V posledných mesiacoch pri likvidácii starého cintorína hrozilo, že telesné pozostatky skončia v spoločnom hrobe, čomu sa však vďaka záujmu žijúcich príbuzných podarilo predísť. 

121101_sal.hrobka_1.jpg

Informoval: don Maroš PeciarFoto: don František Kubovič

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.