Vatikán – Biskupom v nemeckom Passau bude salezián

(Vatikán, 4. apríla 2014) – Svätý Otec František vymenoval za biskupa diecézy Passau saleziána dona Stefana Ostera SDB, doteraz profesora dogmatiky a dejín dogiem na Vysokej škole saleziánskej v Benediktbeuerne.

Don Stefan Oster SDB sa narodil 3. júna 1965 v Ambergu, v diecéze Regensburg. V rokoch 1984-86 študoval žurnalistiku, neskôr pôsobil vo viacerých novinách a rádiách ako redaktor. V roku 1988 začal študovať filozofiu, dejiny a náboženské vedy v Regensburgu. Roku 1993 dosiahol „Master of Studies“ v Oxforde.

V roku 1995 vstúpil do Saleziánskej spoločnosti, 24. júla 1999 zložil doživotné sľuby a 24. júna 2001 bol vysvätený za kňaza. V rokoch 2003-2009 bol profesorom na Vysokej škole saleziánskej v Benediktbeuerne, roku 2009 dosiahol habilitáciu v dogmatickej teológii na Teologickej fakulte v Trieri.Je členom komisie pre povolania pri Nemeckej biskupskej konferencii.

ANS, rhsdb

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.