Večerné slovko generálneho postulátora: Titus Zeman mal odvahu svedčiť o pravde viery

(Bratislava, 6. septembra 2016) – Ponúkame vám prepis večerného slovka generálneho postulátora saleziánov dona Pierluigi Cameroniho SDB. Miestnej komunite saleziánov z Miletičovej sa večer 29. augusta prihovoril týmito slovami:

 

Všetkým prajem dobrý večer.

Som veľmi rád, že po tieto dni som tu medzi vami. Motívom mojej návštevy je urobiť dôležité kroky v procese blahorečenia mučeníctva Titusa Zemana. Ako možno viete, tento proces je veľmi rýchly či už v diecéznej fáze, alebo v rímskej fáze. Diecézna fáza procesu sa ukončila v Bratislave v roku 2012. V Ríme sme vypracovali hrubý dokument „Positio“ o mučeníctve. Minulý rok v júni sám hlavný predstavený oficiálne odovzdal Positio na Kongregácii pre kauzy svätých, boli sme na oficiálnom stretnutí na rímskej kongregácii, a potom, ako viete, 7. apríla v tomto roku deväť teológov poradcov pozitívne hlasovalo o kauze mučeníctva.V budúcom roku 21. februára sa uskutoční zasadnutie deviatich kardinálov a biskupov, ktorí sa majú vyjadriť k veci tohto procesu. Potom pápež vydá dekrét o mučeníctve, ktorý otvorí cestu k vyhláseniu za blahoslaveného. Toto nám umožňuje pochopiť, že je to dôležitá udalosť tak z cirkevného ako aj zo saleziánskeho hľadiska. Blahoslavenie alebo svätorečenie nie je nikdy súkromnou skutočnosťou ale týka sa celej Cirkvi. Zvlášť si môžeme uvedomiť, že toto mučeníctvo poukazuje na niektoré dôležité prvky evanjelia a našej charizmy. Dnes sme v liturgických textoch počuli svedectvo Jána Krstiteľa; a aj Titus Zeman mal odvahu svedčiť o pravde viery. A z pohľadu našej charizmy nám svojím životom umožňuje pochopiť, že nie je „daj mi duše“ bez „ostatné si vezmi“.Druhá myšlienka, ktorú by som vám chcel zanechať: dnes som bol prvý krát vo Vajnoroch, ktoré sú už časťou mesta Bratislava, kde sa Titus narodil, bol pokrstený, slúžil primičnú svätú omšu a kde prežil poslednú časť svojho života. Veľmi ma dojalo stretnutie s jeho dvoma žijúcimi sestrami a mnohými synovcami a neterami. Toto nám potvrdzuje veľmi dôležitú skutočnosť že viera sa rodí, žije, rastie uprostred rodiny a v kresťanskom spoločenstve. Umožňuje nám to pochopiť akú dôležitú hodnotu má z teologicko-duchovného hľadiska to, že Božia milosť sa inkarnuje v čase a priestore, v ktorom sme povolaní žiť.Posledná vec, ktorá ma v živote rozličných svätých a predovšetkým našich mučeníkov stále udivuje je vidieť, že v ich živote jestvuje bod, v ktorom urobili rozhodnutie, z ktorého niet návratu. Je to veľmi silná voľba vlastnej viery a zasvätenia. Viete, že v živote dona Titusa je jeden moment, keď pri počúvaní liturgie slova počas eucharistie pochopí, že čítania toho dňa sa dotýkajú jeho príbehu, jeho životného rozhodnutia. Ide o prvý Jánov list, kde sa hovorí: „Aj my sme povinní dávať život za bratov“ (1Jn 3, 16) a Lukášove evanjelium, kde sa hovorí: „Nebojte sa tých, ktorí môžu zabiť telo, ale tých, ktorí môžu zabiť dušu“(porov. Lk 12, 4-7). Je zaujímavé, že meditovanie nad týmto Božím  slovom mu dalo hlboký dôvod k rozhodnutiu, ktoré motivovalo jeho cestu.Myslím, že je dôležité rozšíriť teraz naše úsilie, aby sme lepšie poznali túto postavu, toto svedectvo a tak aktivovali proces sprevádzania tejto veľkej udalosti, ktorou bude jeho blahorečenie.

Dobrú noc.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.