Večné sľuby sestier saleziánok budú v Banskej Bystrici

(Banská Bystrica, 22. august 2016) – V tomto roku si prvé aj večné rehoľné sľuby v slovenskej provincii FMA "vyhradili" rodáčky z Dubnice nad Váhom. No dejiskom slávnosti večných sľubov bude 3. septembra 2016 Banská Bystrica, mesto, v ktorom niektoré z nich už „vyorali apoštolskú brázdu“. Konkrétne to bude Kostol Panny Márie Pomocnice v Sásovej, so začiatkom o 11.00 hod. Všetkých srdečne pozývame podporiť svojou prítomnosťou a modlitbou sestry Vieru Antalíkovú, Dagmaru Čepelovú a Máriu Nagyovú v ich úplnom odovzdaní sa Bohu.

Ich krátke životopisy nájdete na stránke saleziánok.

Zdroj: salezianky.sk

2016 08 22 vecne sluby salezianky

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.