Vedenie slovenskej provincie

Súčasný provinciál slovenských saleziánov – Peter Timko, SDB – zastáva službu provinciála na obdobie rokov 2020 – 2026. Menovaný bol 12. decembra 2019 a uvedený do úradu 1. septembra 2020 počas dňa provincie v Žiline.

Vikár provinciála: Peter Jacko, SDB
Ekonóm provincie: Andrej Kňaze, SDB

Členovia provinciálnej rady: Pavol Drška, SDB; Stanislav Hurbanič, SDB; Ján Holubčík, SDB, Peter Lukáčik, SDB; Stanislav Seman, SDB

Sekretár: Jozef Skala, SDB

Delegát pre formáciu: Pavol Drška, SDB
Delegát pre pastoráciu mládeže: Ján Holubčík, SDB
Delegát pre saleziánsku rodinu: Pavol Grach, SDB
Delegát pre misie: Ján Rešutík
Delegát pre pastoráciu rómov: Peter Bešenyei, SDB
Delegát pre spoločenskú komunikáciu: Radovan Rumanovič, SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.