Vedúci pastorácie mládeže diskutovali aj o aktuálnych výzvach

(Banská Belá, 19. októbra 2016) – V Banskej Belej sa zišlo 26 saleziánov, ktorým je v komunitách zverená pastorácia mládeže. Stretnutie, ktoré sa odohralo 12.-13. októbra, po prvýkrát viedol nový delegát pre pastoráciu mládeže don Pavol Boka SDB.

Vzájomné podelenie o osobnom a pastoračnom živote bratov a ich komunít, debaty o aktuálnych výzvach saleziánskej pastorácie a situácii mladých, bratský večer v radostnej atmosfére, slávenie spoločnej Eucharistie, adorácia, ranná exegéza o učeníctve v Matúšovom evanjeliu, vovedenie do štúdia saleziánskeho pastoračného manuálu a bohatý infoblok tvorili kostru týchto chvíľ. „Vďaka Bohu za mnohé dobrá, ktoré sa z jeho prozreteľnosti dejú v našich komunitách a dielach,“ na záver zhodnotil jeden z účastníkov.

Pavol Boka SDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.