Veľká Británia víta a sprevádza misionárov z Projektu Európa

(Bollington, Veľká Británia, 21. decembra 2012) – Skupina spolubratov z Indie, Vietnamu, Poľska a Slovenska sa v dňoch 7. – 9. decembra stretla v Bollingtone. Spája ich angažovanie sa v Projekte Európa, ktoré spoločne reflektovali a zdieľali svoje skúsenosti z doterajšieho pobytu v britskej provincii. Tiež mali príležitosť viac sa vzájomne spoznať. Sprevádzali ich don Kieran Anderson, delegát pre formáciu a don Tony Fernandes, člen formačnej rady.

2012_12_21_ans_vbmisia1zmensene.jpg

Sprevádzanie misionárov v krajinách, do ktorých boli poslaní, sa v posledných rokoch javí ako dôležitá aktivita. Najvýznamnejšie výzvy sú prepojené s prijatím, začlenením a sprevádzaním saleziánov, ktorí prichádzajú z iných sociálnych a kultúrnych podmienok. Pre svoju dôležitosť formovali Projekt Európa v bodoch o vyslaní misionárov. 

Provincia Veľkej Británie ako odpoveď na túto výzvu vypracovala proces, ktorý pomáha misionárom prispôsobiť sa. Na tomto projekte sa zúčastnil aj don Peter Pagáč zo Slovenska, ktorý 30. septembra prijal misijný kríž od dona Chaveza a momentálne pôsobí na misii v Londýne.

2012_12_21_ans_vbmisia2_540x406.jpg

Saleziáni spolu navštívili Liverpool, kde sa viac dozvedeli o histórii saleziánskej prítomnosti a misii na školách a farnostiach v krajine. Provinciál don Martin Coyle neskôr na omši pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie vyzdvihol ich prítomnosť ako súčasť Projektu Európa.

Provincia Veľkej Británie, so súhlasom provinciálov v Európe, je pripravená prijať mladých saleziánov na praktický tréning, aby sa naučili jazyk a mali skúsenosť s pastoráciou v anglickom kontexte. Vytvára tak spôsob pomáhajúci posilniť väzby medzi európskymi saleziánskymi prostrediami. Ďalšou iniciatívou Veľkej Británie je pripravovať misionárov v krajine na provinciálnu kapitulu 2013 a pomôcť im spoznať spolubratov a historické a pastoračné dynamiky v provincii.

2012_12_21_ans_vbmisia3_540x406.jpg

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.