Veľkonočný pozdrav z Baku.

Aj v hlavnom meste Azerbajdžanu – Baku sme vďaka prísnym protipandemickým opatreniam hlbšie prežívali pôst ako prípravu na slávenie Veľkonočného tajomstva a rovnako aj zväčšujúcu sa chudobu rodín zapojených v programe Adopcie na diaľku. Dôvod je rovnako ako pandémia celosvetový – nedostatok pracovných možností.

Najprísnejšie pravidlá zákazu vychádzania, ktoré som spomínala v poslednom liste (povolenie vyjsť maximálne na 2 hod. za deň, otvorené len nevyhnutné prevádzky ako potraviny a lekárne, prísne kontroly a vysoké pokuty) trvali do konca januára 2021. Počas tohto obdobia sme ten krátky časový úsek povoleného vychádzania využívali na krátke návštevy rodín, počas ktorých sme sa snažili spolu s potravinami, čistiacimi prostriedkami, liekmi a vitamínovými balíčkami, im dodať nádej a dôveru v Boha. Tieto návštevy boli ale posledný rok príliš časovo obmedzené a nemohli sme sa podrobnejšie venovať ich konkrétnym problémom. Od februára 2021 máme vďaka Bohu znovu možnosť venovať každej rodine dostatok času, v rozhovore načúvať ich problémom a spolu s nimi hľadať vhodné riešenia. Niektoré z našich rodín ochoreli na COVID -19, ale Bohu vďaka dostali sa z toho živí.

Do konca januára sme pokračovali v on-line vyučovaní pomocou programu WhatsApp. Od februára 2021 sme mohli obnoviť aj prezenčné kurzy. Skupinky museli byť menšie – maximálne do 5 ľudí, takže vyučovanie muselo byť častejšie. Vďaka Vašim modlitbám a Božej pomoci sme získali na spoluprácu kvalitných učiteľov zo saleziánskeho doučovacieho Centra Maryam. Títo učitelia odovzdávajú kvalitné vzdelanie a ich prístup je založený na preventívnom systéme sv. don Bosca – vďaka Saleziánom don Bosca, ktorí ich počas 15 rokov fungovania doučovacieho centra formovali.

Sme Vám veľmi vďační za každú modlitbu a všetku podporu, ktorú nám aj v tomto ťažkom období poskytujete. Vďaka Vám sa snažíme naďalej šíriť nádej a podporovať rodiny v kritických situáciách a deťom spolu s vedomosťami vštepovať hodnoty slušnosti a láskavosti. Stále na Vás myslíme v modlitbách a vyprosujeme Vám hlavne zdravie, pokoj a Božie požehnanie.

Sr. Slávka Butková, fma V Baku 28.03.2021

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.