Veľkorozmerné pôstne plátno na Trnávke odkazuje na spolupatričnosť

(Bratislava, 26. februára 2020) – Na Popolcovú stredu predstavili vo farskom kostole sv. Jána Bosca na bratislavskej Trnávke umeleckú inštaláciu, ktorá má zvýrazniť myšlienku pôstu, blízkosti a spolupatričnosti. Veľkorozmerná textília s názvom Byť blízko – pôstne plátno – ktorú vytvorila výtvarníčka Dorota Sadovská, bude v kostole až do Bielej soboty, 11. apríla. 2020.

Tradícia pôstneho plátna siaha do stredoveku, kedy sa v kresťanských chrámoch počas pôstneho obdobia zahaľovala významná časť presbytéria alebo oltára. „V súčasnosti zažívame renesanciu tohto zvyku s cieľom ponúknuť pôst očí od výzdoby chrámu,“ vysvetľuje kurátor výstavy Michal Žák.

Minulý rok bolo v kostole na Trnávke po prvýkrát nainštalované pôstne plátno od mladej výtvarníčky Kláry Štefanovičovej. Tohtoročná umelecká intervencia Doroty Sadovskej s názvom Byť blízko je particípatívnym dielom. „Od začiatku roka prinášali ľudia z Trnávky oblečenie a textílie bielej farby, ktoré bežne používali. Pod vedením Doroty Sadovskej sa do realizácie zapojilo viac ako 20 ľudí,“ približuje direktor saleziánskej komunity na Trnávke don Tibor Reimer.

Dielo Doroty Sadovskej vytvára v kostole nový priestor. Vo veľkorozmernej textílii sa spájajú rôznorodé veci od rozličných ľudí do jedného celku. „Každý predmet pripomína konkrétneho človeka, ktorý ho kedysi používal. Tak sa navzájom stretávajú svadobné šaty s teplákmi, sviatočnou košeľou, albou, detským tričkom, ponožkou alebo šiltovkou,“ vysvetľuje Dorota Sadovská. „Obyčajné a ľudské je zástupnou formou symbolicky blízko toho najdôležitejšieho v chráme a zároveň aj blízko pri sebe. Pretože prepojením a záujmom jeden o druhého sa tvorí každé spoločenstvo.“Dočasná inštalácia s názvom Byť blízko predstavuje veľmi osobný až intímny reliéf, ktorý zahaľuje nielen oltárny obraz, ale vytvára nanovo prednú časť chrámu. Dielo s rozmermi 9 x 9 metra tvorí oblečenie a textílie s celkovou hmotnosťou 60 kg.

Farský kostol na Trnávke je súčasťou Saleziánskeho diela, ktoré pozostáva z farnosti, oratória (mládežníckeho strediska), Rodinného centra Mamy Margity a futbalového klubu SDM Domino.

Informoval: Juraj Caránek

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.