Veľký Biel

Dom prijatia vo Veľkom Bieli slúži najmä ako priestor pre duchovné obnovy, duchovné cvičenia a stretnutia saleziánskej rodiny i jej priaznivcov a spolupracovníkov.

Komunita

  • Jozef Komloš
  • Jozef Luscoň
  • Peter Podolský
  • Jozef Zachar
  • Jozef Žembera

Kontakt

Saleziáni don Bosca, Športová 32, 900 24 Veľký Biel

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.