Veľký sen pápeža Františka

(Rím, Talinasko, 13. marca 2014) – Pred rokom zvolili kardináli v konkláve 266. nástupcu sv. Petra, kardinála Jorgeho Bergoglia, ktorý si dal meno František. V deň výročia jeho zvolenia prinášame niekoľko myšlienok hlavného predstaveného saleziánov dona Pascuala Cháveza o Svätom Otcovi. Text bol uverejnený v časopise Don Bosco dnes, v čísle marec-apríl 2014.

– – –

Zažívame veľkú radosť a obdiv mnohých, že dnes máme účasť na ohlásení novej jari Cirkvi a sveta. Proroci nešťastia, ktorí hovorili o zime Cirkvi, musia ešte raz uznať svoj omyl. Tento nový závan jari, dar Svätého Ducha, má tvár a srdce. Tvár a srdce pápeža Františka. Jeho pokorné, jednoduché a radostné vystupovanie poukazuje na jeho vnútorný život. Je to človek intenzívne zjednotený s Pánom Ježišom, okolo ktorého sa sústreďujú jeho gestá, postoje a myšlienky. Lebo Pán Ježiš je Slovom Boha dobroty, jemnosti a milosrdenstva.

Veľmi nás oslovuje osoba pápeža – je jemný, ale je zároveň mužom-skalou. Celá jeho morálna sila, sloboda skutkov aj slov, spolu so žiariacim proroctvom pochádzajú z jeho pevného zakorenenia vo veľkom sne, v projekte nádeje.

Tento sen, projekt, v ktorom je zakorenený pápež František, je nákazlivý a priťahuje mnoho mladých. Ten sen je Cirkev oslobodená od svetáckeho ducha, Cirkev oslobodená od malomeštiackeho sklonu a od uzavretosti sa do seba samej, oslobodená predovšetkým od klerikalizmu a maskulinizmu. Cirkev vtelená do tohto sveta, ktorá žiari v najchudobnejších a trpiacich. V srdci pápeža Františka je táto veľká túžba po Cirkvi, ktorá prijíma všetkých, odhliadnuc od rozdielností kultúr, rás, tradícií a náboženského vyznania; ktorá vychádza do ulíc, aby evanjelizovala a slúžila. Cirkev – otvorený domov pre celé ľudstvo.

Pápež František sa horlivo venuje tomuto snu, nosí ho v srdci, a chce, aby všetci veriaci a osobitne mladí prežívali rovnako intenzívne svoje misionárske nadšenie. Mladí sú totiž neodmysliteľnými protagonistami tejto novej jari Cirkvi. Svätý Otec žiada teda mladých o to isté, k čomu ich pozýva aj don Bosco: aby zapálili vo svojich srdciach oheň nového zanietenia, aby investovali svoju energiu a svoj život do vznešených ideálov, do veľkých morálnych hodnôt. A saleziánska rodina chce pomáhať mladým chrániť si tento sen a realizovať ho v živote.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.