Venezuela – Hlavný predstavený našiel spolubratov spokojných, aj uprostred zložitej situácie

(ANS, Caracas 18. februára 2020) – Poslednú animačnú návštevu spolubratov pred generálnou kapitulou vykonal hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime v dňoch 6.-11. februára vo Venezuele.

2020 02 18 ans venezuela-artime-1

Pri zakončení v posledný deň ponúkol svoje slová tamojšej provinciálnej komunite. Počas eucharistie, ktorú slávil s direktormi saleziánskych diel Venezuely, im otvoril svoje srdce: „Bratia, tieto dni boli výnimočné; odnášam si so sebou veľa saleziánskeho života. Stále vnímam, ako Boh koná skrze vás v prospech mnohých mladých. A som dojatý, pretože vidím svojich spolubratov saleziánov pokojných, vyrovnaných, dokonca aj uprostred tejto veľmi ťažkej situácie, ktorú zažívate vo vašej krajine. Vydávate toto svedectvo, aby bolo vidieť, že pracujeme s Bohom.“

2020 02 18 ans venezuela-artime-2

Na druhej strane, don Artime počas dialógu so spolubratmi zdôraznil niektoré prvky, ktoré sú základom saleziánskeho diela v takom zložitom kontexte, aký panuje v súčasnosti vo Venezuele. „Žijeme prorocký okamih pre našu charizmu", povedal a následne vymenoval 10 prvkov, ktoré musia sprevádzať saleziánske dielo vo Venezuele:

1. Žijeme v prozreteľnostnom okamihu, a ja vás pozývam, aby ste zdieľali život s mladými a s celým ľudom;2. zorganizujte pastoráciu mládeže živším spôsobom, s otvorenými priestormi v našich prítomnostiach;3. pestujte apoštolskú vynaliezavosť, aby priniesla významnú ponuku výchovných spoločenstiev, mládežníckej modlitby, a komunikujte o skúsenosti z misijnej dobrovoľníckej služby: toto je cesta;4. mladí majú svoje sny, a preto potrebujú, aby sme ich sprevádzali;5. ťažké časy boli pre povolania plodné, ale dávajte pozor, aby ste zachovali čistotu motivácie;6. máte veľa príležitostí na zveľadenie mládežníckeho poslania, ale vychovávajte mladých lídrov, ktorí budú formovaní pre spoločné dobro a budú mať v sebe túžbu stať sa saleziánmi;7. máte medzi sebou niekoľko laikov, ktorí majú saleziánske nadšenie, v ktorom nás predstihujú, naďalej ich formujte;8. nikdy nezastavujte; zaseknutie na jednom mieste alebo v nejakom stave predstavuje nebezpečenstvo, ktoré zakrýva zmysel nášho života;9. veľkodušné venovanie sa poslaniu je spôsob, ako prekonať skúšky a poučiť sa z nich; 10. majte veľkú dôveru k Bohu a k našej Matke, Panne Márii Pomocnici kresťanov.

Nakoniec desiaty nástupca dona Bosca povedal, že sa vracia do Ríma šťastný, pretože sa stretol s „rýdzimi saleziánmi“, „odvážnymi mladými, ktorí snívajú“ a s „laikmi nadšenými pre saleziánsku charizmu“. Na konci stretnutia nový provinciál don Rafael Bernardo Montenegro Latouche poďakoval hlavnému predstavenému, za to, že prišiel „ako otec, aby nás utvrdil vo vernosti nášmu povolaniu“.

2020 02 18 ans venezuela-artime-3

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.