Venujte 2 % vašej dane za rok 2014 pre saleziánov

Takto získané finančné prostriedky chceme využiť na rôzne podujatia v prospech mladých – podporíme nimi ich ľudskú a kresťanskú výchovu. Mladí sú naša budúcnosť.

POSTUP krokov na poukázanie 2%.

Postup pre ZAMESTNANCOVAk ste do 15. februára 2015 požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň:1. Doneste zamestnávateľovi tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“, aby vám ho potvrdil;2. Z toho „Potvrdenia“ si viete vypočítať koľko to činí tie 2% z Vašej zaplatenej dane. Poukázať ich môžete iba ak je to suma aspoň 3 Euro.    a. Ak ste v roku 2014 odpracovali 40 dobrovoľníckych hodín a máte o tom potvrdenie, môžete v prospech Saleziánov don Bosca poukázať až 3% z Vašej zaplatenej dane. Túto podmienku spĺňajú všetci saleziánski dobrovoľníci. Prosím napíšte nám email na lucia.stasselov@sdb.sk a my vám potvrdenie obratom vystavíme.3.Do tlačiva „Vyhlásenie“ – ktoré ste dostali s týmto číslom nášho časopisu – doplňte sumu, ktorú ste si vypočítali.4.Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla 2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.5.Daňové úrady potom do 90 dní prevedú Vaše 2% na účet Saleziánov don Bosca.

Postup pre FYZICKÉ OSOBY1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby. Poukázať môžete aspoň  čiastku 3 €.2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať pre Saleziánov don Bosca, uvádzame nižšie.3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2015) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.4. Daňové úrady potom do 90 dní prevedú Vaše 2% na účet Saleziánov don Bosca.

Postup pre PRÁVNICKÉ OSOBY1. Vypočítajte si Vaše 1,5% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, musí byť však vyššia než 8 €.2. Ak vaša firma v roku 2014 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31. marca 2015):   a. nedarovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môže poukázať iba 1,5% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.   b. darovala financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)- VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam všetky potrebné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.5. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% na účet Saleziánov don Bosca.

Údaje, ktoré potrebujú FYZICKÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY uviesťdo daňového priznania:

IČO: 00586421Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi – rehoľné spoločenstvoNázov: Saleziáni don Bosca – Slovenská provinciaUlica: MiletičovaČíslo: 7PSČ: 821 08Obec: Bratislava

Potrebné tlačivo TU.

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.