Verbisti prosili bl. Titusa Zemana za nové povolania

(Bratislava/Vajnory, 14. marca 2018) – Púť slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova do Vajnor sa konala 19. februára. Verbisti prosili bl. Titusa o príhovor k nebeskému Otcovi za nové povolania a tiež o požehnanie pre členov provincie.

Samotná púť začala o 10:00 svätou omšou, ktorú celebroval páter provinciál Pavol Kruták. Slávnostným kazateľom bol rektor Misijného domu v Bratislave páter Johny George Ambattu. Po svätej omši nasledovala moderovaná adorácia za povolania, na ktorej si verbisti obnovili svoje zasvätenie prostredníctvom modlitby zakladateľa rehoľe, svätého Arnolda Janssena. Púť zakončili v Misijnom dome sv. Arnolda Janssena v Petržalke bratským posedením.

Zdroj: www.mladymisionar.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.