Viac ako 100 saleziánov dnes zloží prvé sľuby

(Rím, Taliansko, 24. mája 2013) – Máj je mesiac Márie i profesií – zvlášť v saleziánskej Ázii. Počas tohto mesiaca, najmä 24. mája, zloží svoju prvú profesiu 124 mladých mužov v dvoch ázijských regiónoch – Južnej Ázii a Východnej Ázii a Oceánii – a stanú sa synmi dona Bosca.

Východná Ázia a Oceánia

Prví novici, ktorí zložili svoju profesiu 1. mája, boli štyria mladí muži z thajskej provincie, z noviciátu v Samprane. Obzvlášť významným je fakt, že medzi nimi boli dvaja Kambodžania, ktorí sa stali prvými saleziánmi z tejto krajiny. Sľuby zložili do rúk provinciála dona Paula Praserta Somgama, ktorý tiež predsedal omši.

O niekoľko dní neskôr, v pondelok 6. mája, boli na rade novici z Lawaan a Cebu. Z desiatich boli piati zo severofilipínskej provincie, traja z juhofilipínskej provincie a dvaja z Číny. Dvaja sa stali saleziáni bratia, ostatní sú kandidáti na kňazstvo.

Včera ráno, deň pred sviatkom Panny Márie Pomocnice kresťanov, zložili svoje sľuby deviati novici z Myanmarska, jeden z nich ako salezián brat, ostatní ako kandidáti na kňazstvo.

Južná Ázia

Všetci novici zo siedmich indických noviciátov zložia svoje sľuby dnes, na sviatok Panny Márie Pomocnice.

V Siliguri v kalkatskej provincii zloží sedemnásť mladých mužov profesiu za prítomnosti provinciála, dona Thomasa Ellicheraila. Najviac z nich, osem, pochádza z kalkatskej provincie, vrátane jedného z Bangladéša.

V provinciách Hyderbad a Dimapur zloží sľuby spolu 19 mužov, všetci sú kandidátmi na kňazstvo. V Padivayal sa stanú saleziánmi dvanásti novici z Bangalore a traja z Nai Dillí. Sľuby budú novici skladať aj v provinciách Mumbai a Tiruchy. Najviac novicov, 28, dnes povedia svoje Áno Saleziánskej spoločnosti v provincii Sichar.

2013 05 24 ANS sluby

ANS, tl

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.