Vianočné stretnutie ašpirantov a kandidátov v Banskej Belej

(Banská Belá, 19. decembra 2013) – Dobrá nálada, kopec zábavy, veselé spoločenstvo, to všetko sú slová, ktorými by sa dalo charakterizovať vianočné stretnutie ašpirantov, „afterašpirantov“ a kandidátov, ktoré sa konalo od piatka 13. do nedele 15. decembra na chate v Banskej Belej.

Na stretnutí bol prítomný aj otec provinciál, piati saleziáni kňazi a traja koadjútori. Spolu nás bolo 28. Toto tradičné vianočné stretnutie sa aj tento rok nieslo vo veľmi dobrej nálade. V piatok sa začalo spoločnou večerou, nasledovala svätá omša a po nej prišlo na rad vzájomné predstavovanie, ktoré trvalo pomerne dlho. Po ňom nasledovala už iba modlitba a večerné slovko.

V sobotu sa začal deň rannými chválami o 7:30. Po raňajkách sa každá skupina odobrala na osobitné miesto, kde mala svoj formačný program. Spolu sa všetci opäť stretli až na svätej omši. Po obede bol program opäť individuálny. Ašpiranti absolvovali rozhovory a pomáhali chystať večeru, kandidáti išli na malý výlet do Banskej Štiavnice. Zastavili sa na Kalvárii, ktorá urobila na všetkých pekný dojem, prešli centrom Štiavnice, zastavili sa na vianočnom trhu a pokochali sa pohľadom na historické centrum mesta.

Po návrate na chatu už začali bezprostredné prípravy na štedrú večeru, takže sa chystali stoly, ovocie, oplátky a všetko, čo patrí k pravej štedrej večeri. O 17.30 boli slávnostné vešpery. Potom už nasledovala samotná večera, ktorú začal otec provinciál modlitbou. Kuchári si naozaj dali záležať, pretože nechýbala kapustnica, ryba so šalátom a dokonca ani opekance. Súčasťou večere bolo aj rozdávanie darčekov a neskôr zábavný program, na ktorý si každá skupina pripravila scénku a prezentáciu.

Po dobrej zábave nás čakala spoločná diskusia o povolaní a rozlišovaní. Celý deň, dlhý a bohatý na pekné chvíle, bol zakončený adoráciou, počas ktorej mohol každý v tichu odovzdať Pánovi všetko, čo mal na srdci.

Nedeľnú svätú omšu celebroval otec provinciál, ktorý nás počas kázne povzbudil, aby sme boli osobnosťami ako Ján Krstiteľ. Po omši nasledoval výborný obed, upratovanie, lúčenie a cesta domov, ktorú sprevádzali príjemné pocity zo stretnutia.

Informoval: Vladimír KuricFoto: Peter MajerčíkZdroj: kalvarka.sk

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.