Vianočný pozdrav provinciála 2017

Drahí členovia saleziánskej rodiny, priaznivci dona Bosca!

Aj tento rok tu máme Vianoce. Chcem vám v tomto čase popriať, aby Boží Syn, ktorý prišiel na tento svet, ktorý nám prišiel priniesť svetlo, ten Boží život, aby mohol vstúpiť do našich domovov, do našich sŕdc, aby sme sa nechali ním pretvárať.

Otvorme naše srdcia Jemu a tak sa staneme potom aj my darom pre druhých.

Prajem vám naozaj pokojné, veselé, šťastné Vianoce.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.