Vianočný sociálny projekt exallievov na Slovensku: Darujme úsmev

(Bratislava, 4. decembra 2015) – O pár dní, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie začneme spoločne sláviť „Svätý rok milosrdenstva“ vyhlásený Svätým Otcom Františkom. Pri tejto príležitosti Združenie Exallievov don Bosca na Slovensku ponúka svojim členom, spolupracovníkom, sympatizantom a všetkým ľuďom dobrej vôle možnosť zapojiť sa do aktivít sociálneho programu, ktorého cieľom je spomenúť si konkrétnym skutkom lásky – štedrosťou a dobročinnosťou – na núdznych, ktorí sú medzi nami.

Projekty:1. „Darujme úsmev“ – Združenie Exallievov don Bosca na Slovensku v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou ponúka možnosť pomôcť ľuďom v núdzi. Spolupráca s Katolíckou charitou nám dáva možnosť konkrétnym skutkom podporiť konkrétnych ľudí, ktorých máme okolo seba. Na stránke www.dar.exallievi.sk sa nachádza zoznam s potrebami, ktorými môžeme spoločne prispieť k zlepšeniu životnej situácie ľudí a rodín, ktoré sú v opatere Slovenskej Katolíckej charity. Na stránke nájdete aj pravidlá účasti na tejto pomoci. Na stránke si môžu jednotliví dobrodinci vybrať konkrétnu formu pomoci, zapísať sa do zoznamu a nahlásiť kontaktné údaje.   

2. „Shoe Box“ – pokračovanie úspešného projektu, počas ktorého sa minulý rok podarilo vyzbierať vyše sto darčekov pre deti na Sibíri. Tentokrát budú adresátmi darčekov slovenské deti, ku ktorým poputujú v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a saleziánskou rodinou. Hlavnou myšlienkou tejto aktivity je spríjemnenie Vianoc deťom zo sociálne slabších vrstiev. Ako na to? Do škatule od topánok (shoe box) je potrebné vložiť nejaké oblečenie, hračku, hygienické resp. školské potreby, sladkosť, prípadne list/pohľadnicu s osobným pozdravom. Následne je potrebné všetko zabaliť (najlepšie do ozdobného baliaceho papiera) a napísať na škatuľu, komu má byť darček adresovaný: chlapec/dievča + vekovú kategóriu (napr. 0-1/ 2-4/ 5-8/ 9-10/ 11-14/ 15-18).

3. Ak by ste náhodou v predvianočnom zhone nestíhali pripraviť vyššie spomínané darčeky, môžete nám poslať ľubovoľnú sumu peňazí s Vašim želaním, ako s týmito peniazmi naložiť a kde ich použiť. Náš sekretariát sa o to postará a zdokumentuje.

4. „Misia exallievov“ – projekt, ktorý je pokračovaním podpory saleziánskych misionárov na Sibíri, medzi ktorými sa nachádza aj náš exalliev Maroš Peciar SDB. Do projektu sa dá zapojiť okrem duchovnej podpory vo forme modlitieb aj finančným príspevkom, ktorý bude zaslaný misionárom v plnej výške a použitý na potreby a účely misie. Číslo účtu: 262 608 4575/1100, VS: 52588756. Do poznámky uveďte: misia exallievov

Vaše dary a príspevky posielajte na adresu: Združenie Exallievi don Bosca na Slovensku, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava najneskôr do 10.12.2015.

 

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.