VIDEO ku Heslu 2022 so slovenskými titulkami

(Bratislava, 28. januára 2022) – Video komentár ku Heslu 2022 hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho: „Všetko robte z lásky, nič nasilu“ (sv. František Saleský), je k dispozícii už aj so slovenskými titulkami. Pripravujeme tiež verziu so slovenským dabingom.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.