Video o pracovnom dokumente 28.GK

(ANS, Rím 13. februára 2020) – Nielen pre účastníkov 28. generálnej kapituly (28.GK) ale pre všetkých saleziánov a záujemcov bolo sprístupnené video o pracovnom dokumente kapituly. Video pomáha podrobne poznať samotný pracovný dokument a porozumieť, ako sa bude používať.

Pracovný dokument vypracovali dve predkapitulné komisie, ktoré menoval hlavný predstavený. Jedna sa zaoberala témou kapituly, druhá právnymi otázkami. Dokument sa stane základom rozlišovania pre viac ako 240 účastníkov 28.GK, ktorí sa od 16. februára do 4. apríla 2020 stretnú v Turíne na Valdoccu, aby spoločne prediskutovali otázku: „Akí majú byť saleziáni pre dnešných mladých?“.

Samotný dokument bol zverejnený v októbri 2019. Dostupný je v dvoch častiach: prvý text je o téme kapituly – ITA (pdf) / EN (pdf) – a druhá časť sa týka právnych otázok – ITA (pdf) / EN (pdf).

Dokument je ovocím syntézy výstupov z provinciálnych kapitúl, ktoré sa konali v priebehu roka 2019 v provinciách po celom svete a bude slúžiť ako referenčný rámec pre prácu členov kapituly. Je štruktúrovaný okolo troch základných tém 28.GK:

  • priorita poslania k mladým;
  • profil saleziána dnes;
  • poslanie zdieľané saleziánmi a laikmi.

Pracovný dokument navrhuje pre každú tematickú oblasť trojstupňovú cestu rozlišovania, podľa schémy, ktorá sa už používala na posledných synodách biskupov, pod vedením pápeža Františka: počúvať/spoznávať, interpretovať a rozhodnúť.

Keďže pracovný dokument umožňuje proces reflexie nad význačnými otázkami života kongregácie, nepovažuje sa za obmedzený výlučne na prácu na 28.GK. Naopak, môže byť použitý aj paralelne alebo následne ako platforma prístupná všetkým saleziánskym provinciám a komunitám. 

VIDEO – Prípravný dokument pre 28.GK (EN)

(pre ITA verziu klikni tu)

ANS, OnMiSDB

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.