Video posolstvo dona Artimeho k začiatku osláv dvestoročnice

(ANS, Rím, 19. augusta 2014) – Dva dni pred začiatkom osláv dvestoročnice narodenia dona Bosca adresoval jeho desiaty nástupca a hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime video posolstvo mladým a celej saleziánskej rodine. Prinášame video so slovenskými titulkami a tiež prepis posolstva.

 

Text posolstva:

Saleziánom, mladým a saleziánskej rodine na začiatku roka dvestoročnice narodenia dona Bosca.

Drahí moji bratia saleziáni, drahá saleziánska rodina drahí mladí celého sveta, osobitne vy, mladí animátori, katechéti a všetci, ktorí ste zapojení do veľkého Saleziánskeho hnutia mládeže.

Stojíme na prahu osláv dvojstého výročia narodenia dona Bosca. O dva dni ma môžete stretnúť na Colle Don Bosco na otvorení tohto svätého saleziánskeho roka.

S veľkou radosťou sa obraciam na vás, aby som podčiarkol jednu jednoduchú vec. Najprv sa chcem obrátiť na mojich bratov saleziánov, SDB, aby som vám povedal, že v tomto roku, ktorý začíname, roku osláv narodenia nášho otca dona Bosca úmyslom, ktorý sme už vyjadrili, a vyjadril ho aj predchádzajúci hlavný predstavený don Pascual a ja som to povedal viac ráz, našim úmyslom nie je robiť veľké oslavy, akoby šlo o ohňostroj. Našim úmyslom, ako kongregácie, je prežívať rok, ktorý nám pomôže vnútorne prehĺbiť naše korene.

My, saleziáni SDB, máme veľmi čerstvý program, ktorý pripravila 27. GK, takže bezpochyby veľkým ovocím tejto dvestoročnice by mohlo byť ak sa my všetci budeme usilovať, vo všetkých našich komunitách a dielach vo svete, žiť pravdivo s hĺbkou mystikov, žiť z Pána a v Duchu. Žiť v takom bratstve v našich domoch a našich komunitách, ktoré bude príťažlivé a naozaj neodolateľné. A žiť s takým úsilím, s presvedčením a v postojoch služby mladým, ktoré budú povzbudzovať a budú veľkým svedectvom pre všetkých. Toto by bol excelentný program a najlepšie ovocie, ktoré môžeme získať z tejto dvestoročnice.

Mysliac na našu saleziánsku rodinu, ktorej sme všetci členmi, by som chcel podčiarknuť ten fakt, že sme všetci časťou stromu, čo vyrástol zo semiačka saleziánskej charizmy, úžasnej skutočnosti pre celú Cirkev a pre celý svet. Verím, že nádherným ovocím dvestoročnice by mohlo byť toto: nechcime sa zapáčiť, ani sa nechcime páčiť sebe samým, nie iba obdivujme dona Bosca. Ale radšej skúsme, podľa jedinečnosti každej z našich skupín saleziánskej rodiny, skúsme nasledovať dona Bosca v tom, čo má najzákladnejšie, čo v ňom naozaj vzbudil Duch Svätý. Bude to ďalšie krásne ovocie tejto dvestoročnice.

Napokon, keď myslím na všetkých mladých zo Saleziánskeho hnutia mládeže, na animátorov, animátorky, katechétov, všetkých, čo patria do stretiek … Chcel by som vám povedať to isté, čo by vám dnes, verím, povedal aj don Bosco: moji drahí mladí, mladí tohto sveta, mladí v Cirkvi, mladí v saleziánskych strediskách vás potrebujú. Potrebujú vás, lebo ste prví, kto ich sprevádza, ste prví, kto sa zdieľa so skúsenosťou života a viery, ktorú prežívate. Preto vašim ovocím dvestoročnice je úsilie vás všetkých v prospech tohto saleziánskeho poslania, poslania dona Bosca vo svete s mladými, ktorým sa venujeme.

Nech vás všetkých Pán požehná, nech nás naša Matka Pomocnica naďalej drží pod svojou osobitnou ochranou, a don Bosco nech nás isto sprevádza počas tohto roka. Všetko dobré všetkým vám po celom svete. Šťastný začiatok a rok dvestoročnice narodenia dona Bosca.Všetko dobré každému, a dovidenia čoskoro!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.