Videopozdrav dona Ángela Fernándeza Artimeho saleziánom

 


 

Prepis video-pozdravu hlavného predstaveného dona Ángela Fernándeza Artimeho spolubratom SDB

25. marca 2015

Drahí moji spolubratia, s veľkou radosťou sa znova stretám s vami aj s každou z vašich komuníta pozerám sa do očí každému z vás, ako by som to rád urobil naživo.Robím to na začiatku tohto roka, v prvom štvrťroku, čo je na niektorom kontinente začiatok školských a pastoračných aktivít v novom cykle. Robím to vo chvíli, keď stojíme na prahu Veľkého týždňa, na prahu slávenia Veľkej noci, skutočného hnacieho centra nášho kresťanského života.Robím to tiež na začiatku tohto roku 2015, ktorý je venovaný intenzívnym oslavám dvestoročnice narodenia dona Bosca. Pred niekoľkými týždňami som mohol ponúknuť dcéram Márie Pomocnice a celej saleziánskej rodine Heslo pre nový rok, ktoré je, ako dobre viete, priamym, odhodlaným a výrazným posolstvom: Ako don Bosco, S mladými, PRE mladých.V kontexte týchto osláv a všetkých súvisiacich udalostí vám chcem ponúknuť, drahí bratia, princíp, ktorý silne poznačil našu generálnu kapitulu. Generálna kapitula nás pozýva, aby sme znovu s veľkou chuťou a vážnosťou objavili Boží primát v našom živote, absolútnu prioritu Boha v našej existencii. Tento Boží primát sa zakladá na dvoch motívoch, ktoré, zdá sa mi, majú v tejto chvíli základnú dôležitosť:Na prvom mieste ide o celú históriu saleziánskej svätosti, veľkolepé bohatstvo našej rodiny. A potom o hľadanie, veľkú túžbu mladých po autentickosti. Preto úprimne verím, že všetko, čo môžeme urobiť, aby sme naďalej žili nadšene, je vnímať, že Boh ďalej reálne zostáva základným dôvodom, pre ktorý sme si vybrali náš život a pre ktorý si ho volíme každý deň. A toto je oduševňujúci dôvod, ktorý nás napĺňa nádejou.Doplním posledný prvok, drahí bratia: musíme veľmi seriózne veriť, že Boh sprevádza ľudstvo, sprevádza svoj ľud. Sprevádza nás teda v tomto našom putovaní s mladými, preto nemôžeme rozmýšľať o našej ceste s mladými inak, než ako o schopnosti žiť do hĺbky našu skúsenosť s Bohom, aby sme ju potom mohli ponúknuť im.Tento krátky pozdrav zakončím tým, že sa podelím. Po takomto mojom prvom posolstve ma mnohí ľudia zo saleziánskej rodiny, najmä dcéry Márie Pomocnice žiadali o pozdrav pre celú saleziánsku rodinu. Toto posolstvo je však pre mojich spolubratov saleziánov, pretože taký bol počiatočný úmysel a naozaj veľmi cítim, že je to potrebné. Ale akokoľvek, pozdravujem aj každého, kto ma môže sledovať, vás všetkých zo saleziánskej rodiny, s ktorými budú určite iné možnosti stretnúť sa.Veľká vďaka vám všetkým. Od dona Bosca a našej Matky Pomocnice osobitným spôsobom zvolávam požehnanie na každého z vás, na všetky rodiny a na naše komunity.Prajem vám radostný rok dvestoročnice narodenia dona Bosca!Dovidenia!

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.