Videopozdrav dona Ángela Fernándeza Artimeho saleziánom

(Rím, 18. septembra 2015) – Hlavný predstavený vydal začiatkom septembra nový videopozdrav. Zhrnul v ňom oslavy dvestoročnice dona Bosca a udalosti, ktoré im predchádzali, a pripomenul posolstvo pápeža Františka, ktoré odovzdal saleziánskej rodine počas júnovej návštevy na Valdoccu.

 

Každý váš dar investujeme do mladých

Saleziánske dielo je sieť saleziánskych stredísk, v ktorých denne tisíce ľudí trávi zmysluplný čas. Každý je vítaný. Váš pravidelný mesačný príspevok využijeme pre správny rozvoj vašich detí. Pomôže nám tiež rozvíjať športové, kultúrne, sociálne a duchovné aktivity pre mladých, rodičov a aj našich najstarších.